Leopold Production

Dokumenten som visar att apartheidregimen planlade och genomförde mordet på Olof Palme

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 17:15 CEST

Jag har nu fått ut dokumenten som berättar sanningen om hur den sydafrikanska apartheidregimen planerade och genomförde mordet på FN:s fredsmäklare och Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986.
www.leopoldreport.com publiceras samtliga dokument som visar att en svensk grupp, kallad "The Upsala group" samarbetade med den militära underrättelsetjänsten under ett år och deltog aktivt fram till attentatet genomfördes.
   Dokumenten förvaras hos SAHA (South African History Archive) i Johannesburg och kopior översändes till Leopold Report den 27 juli 2014 från Debora Matthews, Archival coordinator.
   En del av dessa dokument, eller möjligen delvis förfalskningar, var i omlopp 2003 och presenterades av personer som ville ha betalt för sin information. Det medförde att dokumenten inte kunde betraktas som trovärdiga. Ingenting nämndes då om Uppsalagruppen.
   Det är en sensationell och enastående dokumentation som bland annat med handskrivna kommentarer på afrikaans i marginalerna, enligt Leopold Report, omöjligt kan ha tillverkats av en förfalskare.
   I tre dokument, oberoende av varandra, omnämns "The Upsala group" som under ett års tid försåg den militära underrättelsetjänsten (MI) med information om det förestående antiapartheidmötet i Stockholm 21 - 23 februari 1986. Uppsalagruppen var, enligt uppgifter i ett av dokumenten, aktiv ända fram till attentatet en vecka senare. I dokumenten namnges, enligt vittnesmål av två f d officerare inom MI, den sydafrikanska agent som styrde Uppsalagruppen.
   Sammanlagt ger dokumenten med namn,underskrifter och kommentarer, enligt Leopold Report, den sanna bilden av hur apartheidregimern ända upp till president PW Botha förberedde och genomförde mordet på Olof Palme.
   Se vidare www.leopoldreport.com     -   leopoldreport@gmail.comS