Kalmar kommun

”Dokumentet om mig” – ett hjälpmedel för bättre vård och omsorg

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2005 11:00 CEST

Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun har tagit fram ”Dokumentet om mig” – ett dokument som ska hjälpa vård- och omsorgspersonal att anpassa sitt bemötande efter varje individs vanor och önskemål. Dokumentet finns sedan början av september att hämta på alla omsorgsförvaltningens träffpunkter.

I dokumentet, som omfattar sju sidor, kan personen själv skriva om sin personliga smak, sina intressen och sina vanor. Hittills har dessa frågor diskuterats först när personen är i behov av vård och omsorg. I det skedet är det inte säkert att personen själv kan tala om hur han eller hon vill ha det. Det kan också vara svårt för anhöriga att komma ihåg alla detaljer. Tanken är att ”Dokumentet om mig” ska fyllas i tidigare, när personen själv kan skriva ned sina önskemål.

”Dokumentet om mig” är framtaget av Kalmar kommun, men är inte något myndighetsdokument. Det är helt frivilligt att fylla i och förvaras i det egna hemmet. Det ersätter inte andra dokument som personen har upprättat och är inte juridiskt bindande. Det ska enbart ses som ett hjälpmedel, för att anhöriga och omsorgspersonal ska kunna ge personen ett så bra bemötande som möjligt om han eller hon en dag behöver vård och omsorg. Omsorgsförvaltningen kan inte lova att det blir precis som personen har skrivit, men kommer att göra sitt bästa för att uppfylla önskemålen.

Ett liknande dokument, som används i Skurups kommun, har fungerat som förebild.
Omsorgsförvaltningen har även hämtat in synpunkter från pensionärsorganisationerna och från anhöriggrupper och personal vid träffpunkterna.

För mer information, kontakta:
Thomas Johansson, planeringssekreterare,
omsorgsförvaltningen, Kalmar kommun
Tel: 0480-453515, 070-360 62 24