Åklagarmyndigheten

Dold filmning - svarsskrivelse till HD

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 16:37 CEST

Målet gäller frågan om den som i hemlighet filmar andra personer kan dömas för ofredande. RÅ:s uppfattning är att det är möjligt, även om den eller de som filmats får reda på det först efter själva filmningen.

I sin svarsskrivelse redogör RÅ också för vilka möjligheter det kan finnas att döma den som ägnar sig åt dold fotografering eller filmning för brott mot personuppgiftslagen och/eller lagen om allmän kameraövervakning.


Läs mer

Länk till svarsskrivelsen
http://www.aklagare.se/upload/Dokumentsamling/H%C3%B6gsta%20domstolen/Svarsskrivelser%20och%20f%C3%B6rklaringar/%C3%85M%202007%204049%20Dold%20filmning%20ofredande.pdf