Lifecap AB

​Dolda problem på arbetsplatser kan leda till ett oskyldigt barns för tidiga död.

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2017 09:00 CET

Att handla direkt eller att blunda och hoppas att problemet löser sig själv kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Misstänker du att någon på din arbetsplats överkonsumerar alkohol eller använder droger? Hur skulle det kännas om denne någon sätter sig påverkad i en bil och ett barn förolyckas, utan att du har agerat?

Det är svårt att veta vad man ska göra om man misstänker att en kollega dricker eller använder andra droger. Första steget är att fråga kollegan hur han eller hon mår. Att ta nästa steg väcker ofta motstånd. Vi erbjuder nu en genomarbetad internetkurs som illustrerar hur förloppet vid missbruk som övergår till beroende kan se ut och slå igenom. Vi delar med oss av tips och råd om hur du som kollega, chef, arbetsgivare, skyddsombud och medmänniska kan agera för att rädda det som räddas kan och förebygga framtida problem.

Hantera missbruk och beroende på arbetsplatsen - Web-kurs.

Spara länken ovan om problemet inte finns just nu, det kan dyka upp plötsligt och då är det viktigt att handla direkt. Vidarebefordra gärna informationen, ju fler som får tillgång till den, desto fler har möjlighet att agera i tid.

Med ökad kunskap och gynnsam hantering kan vi både minska onödigt lidande, risker för dödsfall och skador och förebygga onödiga kostnader och förluster.

Lifecaps utbildningar är kvalitetssäkrade enligt ISO sedan 2009 och har erbjudit coach- och terapeututbildningar sedan år 2000. Web-kursen om att hatera missbruk och beroende är baserad på djup kunskap om beroendesjukdomen och består av en kombination av filmer, ljudfiler och text. Utbildningen är unik då flertalet av deltagande föreläsare är både Diplomerade terapeuter och själva har erfarenhet av eget missbruk.

Lifecaps vision: Att hjälpa människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående.

Vi erbjuder ett urval filmer, web-kurser och internetbaserad terapi.

Lifecap AB

Mail: info@lifecap.se . Telefon: 08-545 959 40

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap