Länsförsäkringar

Dollarraset är överdrivet

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2003 09:15 CET

Återhämtningen i den globala ekonomin fortsätter. Framför allt USA visar
tecken på att ekonomin är på väg att stärkas. Företagen står väl rustade
i och med de senaste årens kraftiga kostnadsnedskärningar. Resultaten
har vänts från förluster till vinster och företagen börjar också se
tendenser till en generellt ökad efterfrågan. Riskaptiten börjar
återvända och BNP-tillväxten har överraskat positivt de senaste två
kvartalen

- Jag tycker att dollarraset är överdrivet. Visst finns det fog för viss
nervositet på dollarmarknaden, men min bedömning är att USA står mycket
bättre rustat än både EMU-blocket och Japan. Med andra ord finns det
goda skäl för dollarn att återhämta styrka under nästa år, säger Marie
Giertz, Länsförsäkringars chefekonom.

Bilden är en annan i EMU-området. Här har tillväxtprognoserna snarare
skrivits ned än tvärtom. Industrin kämpar i motvind, arbetslösheten är
hög och inflationen är nästintill obefintlig. Finanspolitikerna har små
medel att stimulera ekonomin, snarare står nedskärningar i det
offentliga systemet högt på listan även om det är politiskt infekterat.
Det är med andra ord svårt att se att EMU-området skulle ha möjlighet
att på ett par års sikt komma ikapp USA.

Den svenska kronan har åkt snålskjuts på den allmänna
dollarförsvagningen men även mot euron har kronan förstärkts. På sikt
finns det fortfarande starka skäl att tro på en fortsatt stark krona i
relation till euron. Sannolikt har dock dollarförsvagningen gått för
långt, vilket gör att kronans värde gentemot dollarn väntas bli lägre.

För att läsa hela marknadsbedömningen, gå in på
www.lansforsakringar.se/bors

Pictures available at:
http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=32073

För ytterligare information kontakta:

Marie Giertz 08-588 419 68
Chefekonom Länsförsäkringar 073-964 19 68
marie.giertz@lansforsakringar.se

Mikael Östlund 08-588 410 94
Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se