Ekobrottsmyndigheten

Dom i insiderhärva

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 12:11 CEST

En 37-årig man, anställd i ett bolag noterat på Nasdaq OMX i Stockholm, dömdes den 4 juni av Uppsala tingsrätt för insiderbrott. Han dömdes för att han, genom annan, sålt hela sitt innehav av aktier i bolaget omedelbart efter att vd:n informerat de anställda om bolagets akut svåra ekonomiska situation. På eftermiddagen gick bolaget ut med ett pressmeddelande om att en nyemission skulle genomföras, varpå aktiekursen sjönk med drygt 20 procent.

-  Det principiellt viktiga med domen är att den tilltalade fälls trots att det inte fanns någon telefon- eller e-posttrafik eller annat som visade på hur han lämnat uppdraget att sälja till den som genomförde försäljningen, menar Pontus Hamilton, åklagare på Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten.

Vidare fann också Tingsrätten att den tilltalade fått del av insiderinformation trots att vd:n i bolaget vittnat om att han inte ansåg att han lämnat sådan kvalificerad information till personalen.

Domen blev villkorlig dom och dagsböter. Mannen ska även betala 16 803 kr till staten, ett belopp som motsvarar den förlustbegränsning som skedde genom att han sålde aktier innan nedgång. Han ska också återbetala hela försvararkostnaden.

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.