Vänsterpartiet

Domen mot Byggnads och Elektrikerna kräver handling

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 15:09 CET

Arbetsdomstolen dömde idag Byggnads och Elektrikerförbundet att betala sammanlagt 2,5 miljoner kronor i skadestånd till det lettiska företaget Laval.

- Domen innebär ännu ett bakslag för den svenska kollektivavtalsmodellen. Det är anmärkningsvärt att fackförbund som agerat helt i enlighet med gällande svensk lag ska kunna dömas att betala skadestånd, säger Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

- Risken att godtyckligt dömas för brott mot EG-rätten innebär en inskränkning i fackens möjligheter att förhindra lönedumpning och diskriminering av gästande arbetare.

- Domen bekräftar att det nu krävs politisk handling för att skydda löntagarnas rättigheter gentemot EG-domstolen. Det lagförslag den borgerliga regeringen lagt innebär ingen lösning, tvärtom. Nu krävs handling på EU-nivå för att säkerställa den svenska modellen. Löntagarnas rättigheter måste garanteras i EU:s lagar och fördrag, annars kommer vi tvingas leva med lönedumpning, avslutar Josefin Brink.

För mer information:

Josefin Brink, arbetsmarknadspolitisk talesperson (V), tel: 070-240 42 92

Vänsterpartiets presstjänst tel: 070-620 00 64