Svensk Energi

Domen öppnar för nätinvesteringar

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2013 15:11 CET

”Det blir inga chockhöjningar”

Svensk Energi välkomnar förvaltningsrättens dom som ger elnätsföretagen möjlighet att investera i näten för ökad leveranssäkerhet och utveckling av näten. Beslutet innebär inte med automatik att kundernas avgifter höjs med några chockbelopp.

Kjell Jansson, vd på Svensk Energi, är positiv till gårdagens besked från förvaltningsrätten:

– Domen innebär att elnätsföretagen kan fortsätta investera i elnäten, något som krävs för fortsatt trygga elleveranser med så få avbrott som möjligt. En annan viktig aspekt är att elnätsföretagen får bättre förutsättningar att leva upp till samhällets krav på modernisering av elnäten – och så kallade smarta elnät. Förvaltningsrätten har i sin dom konstaterat att Ei:s sätt att beräkna intäktsramarna inte är förenlig med lagen. I domen anför förvaltningsrätten följande: ”Energimarknadsinspektionen har grundat sitt avgörande på och tillämpat övergångsmetoden med hänsyn till andra omständigheter än sådana som enligt gällande författningar ska beaktas vid prövningen av intäktsram.”

Det kan heller inte bli tal om någon retroaktiv betalning för kunderna som Ei säger. Svensk Energi förvånas också över de spekulativa utspel som Ei gjort om storleken på framtida elnätsavgifter, som skapar onödig oro hos elnätskunderna och sämre förtroende för branschen. Stora och små elnätsföretag har redan förklarat att en dom som tillåter högre intäktsramar inte med automatik leder till högre elnätsavgifter och inte i den storlek som Ei hävdar.

Sveriges elnätskunder har rätt att få saklig och trovärdig information och där har Ei som myndighet en central roll, säger Kjell Jansson, Svensk Energis vd, i en kommentar:

– Det är därför oroväckande att myndigheten hävdar att förvaltningsrättens besked kan innebära ”höjningar på uppemot 50 procent”, som om det vore en absolut sanning. Sådana höjningar är högst osannolika. Det går det inte att sätta likhetstecken mellan storleken på elnätsföretagens intäktsramar och kundens elnätsavgift.

– Elnätsföretagen tycker det är viktigt med en fungerande dialog med tillsynsmyndigheten. Sverige är beroende av ett elnät med hög leveranssäkerhet och intäktsramarna måste därför balansera rimliga kostnader för kunderna och elnätsföretagens möjlighet att planera och investera, avslutar Kjell Jansson.

 
Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se .

Kontaktperson: Kjell Jansson, vd Svensk Energi, 0705-848481, kjell.jansson@svenskenergi.se

Ronald Liljegren, chefsjurist, 0703-445642, ronald.liljegren@svenskenergi.se

Anders Pettersson, regleringsfrågor, 0708-942649, anders.pettersson@svenskenergi.se

Svensk Energi är en intresseorganisation för elbranschen i Sverige, där ingår nät-, elhandels- och produktionsföretag. Organisationen företräder branschen i energipolitiska frågor, såväl nationellt som internationellt.