SignGuard Europe AB

Domstolar accepterar digitala stämningsansökningar.

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 08:50 CET

Vice chefsåklagaren Thomas Langrot vid ekobrottsmyndigheten i Stockholm har under 2009 använt sig av en elektronisk kvalificerad signatur vid undertecknandet av stämningsansökningar till Gotlands tingsrätt.

Enligt Thomas Langrot innebär säkerställningen av informationsintegriteten i en stämningsansökning eller andra beslutshandlingar, att ”frysa” innehållet i PDF/A-format, och därefter underteckna handlingarna med en kvalificerad elektronisk signatur, en stor fördel i handläggningen.

Förutom att det höjer effektiviteten och säkerheten i handläggningsprocessen så kan inte bara mottagaren, i detta fall Gotlands tingsrätt, verifiera den elektroniska signaturen online, utan även andra göra motsvarande kontroll vid behov.

”- Jag har tidigare arbetat med utvecklingsfrågor och har ett stort intresse för att använda modern teknik i mitt arbete. Att kunna skriva under handlingar digitalt var något jag helt enkelt ville testa mot en domstol och då valde jag Gotlands tingsrätt”, nämner Thomas Langrot.

”Idag producerar vi både pappersdokument och digitala dokument åt olika håll, pappersmängden stiger och därmed också risken att informationen förändras eller att handlingar är overifierade. Den kvalificerade elektroniska signaturen säkerställer att signerade/undertecknade digitala dokument, oavsett hur många sidor det innehåller, aldrig kan förändras utan att detta omedelbart uppmärksammas. Effektiviteten och rättssäkerheten skulle öka om informationshantering och beslutdokumentering kunde använda sig av dessa säkerhetsrutiner i framtiden,” säger Thomas Langrot. Genom att övergå till en digital hantering av utredningsmaterial och beslutshandlingar samt arkivering bidrar vi samtidigt aktivt till att minska pappershanteringen och med detta även CO² utsläppen.”

Den kvalificerade elektroniska signaturen kan enligt svensk lag 2000:832 §17 ersätta den egenhändiga underskriften.

Riksarkivet beskriver i sin utredning från 2007-08-10 ”Format för digitalt långtidsbevarande – PDF/A-1" varför detta format inte bara kan godkännas för digital arkivering utan också varför detta format rekommenderas. Formatet PDF/A eller version 1.4 kan likställas med information (text eller bild etc) på papper eftersom formatet inte tillåter gömd eller transparent information. När ett dokument i detta format används och kompletteras med en kvalificerad elektronisk signatur följer all nödvändig information med det dokument som skyddas i form av ”sk metadata” på ett standardiserat sätt som gäller internationellt. Den som skriver under ett sådant dokument elektroniskt behöver inte vara orolig för att inte se allt som omfattas av underskriften. Ett sådant dokument kan hanteras och kontrolleras fristående i vilken normalt utrustad dator som helst. När en kvalificerad elektronisk signatur används kan sådan kontroll ske utan kostnad när som helst via Internet.

Sedan 2008 utfärdar SignGuard Europe AB, som enda företag i Sverige, kvalificerade certifikat enligt lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer. Lagen följer det EU-direktiv som gör sådana underskrifter likvärdiga med namnunderskrifter på pappershandlingar och med samma giltighet inom samtliga medlemsländer.

För vidare information om hur undertecknade dokument i formatet PDF/A kan förenkla dina interna och externa affärsrutiner se,  under Success stories – SignGuard.

För mera information, kontakta:

Simon Corell, Nethouse AB, 070-6541470, Email Simon.Corell@nethouse.se

Sven Peter Helldén, SignGuard Europe AB, 08-510 605 60, Email sph@signguard.se

Länkar:

www.SignGuard.se

www.nethouse.se