RFSL

Domstolsutslag snabbar på avskaffandet av tvångssteriliseringarna

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2012 17:37 CET

I en dom från förvaltningsrätten i Stockholm upphävs Socialstyrelsens rättsliga råds beslut att avslå en sökandes begäran om att få ändra det juridiska könet från kvinna till man. Grunden till avslaget var att den sökande transmannen inte vill genomgå den sterilisering som den nu gällande Lagen om fastställelse av könstillhörighet i vissa fall (1972:119) ställer som krav på personer som vill byta juridiskt kön i Sverige. Mannens ärende drevs av Diskrimineringsbyrån Uppsala.

Statens krav på sterilisering vid juridiskt könsbyte ser domstolen som ett påtvingat kroppsligt ingrepp som strider mot rätten till privatliv i Europakonventionen. Därmed anser domstolen att kravet inte längre ska gälla.

I september 2010 slog samma domstol fast att lagens krav på att den som vill byta juridiskt kön ska vara ogift även det strider mot Europakonventionen.

Detta innebär nu, om Socialstyrelsen inte överklagar före den 30 mars, att två av de fyra krav som 1972 års lag kräver av människor som vill byta juridiskt kön har undanröjts via domstol. Det tredje kravet för att få ett nytt juridiskt kön innebär att den som ansöker ska vara svensk medborgare. Där har under en längre tid rått fullständig politisk enighet om att kravet ska avskaffas. Det fjärde kravet är att den sökande ska ha fyllt 18 år. Här anser majoriteten av partierna att en ny utredning behövs.

RFSL har under flera år drivit frågan om avskaffandet av tvångssteriliseringarna den politiska vägen. Under de senaste åren har det huvudsakliga motståndet kommit från Kristdemokraterna. Den 18 februari i år, efter mycket hård press från bland annat den svenska och internationella hbt-rörelsen, kom vändningen från Kristdemokraterna och det blev därmed möjligt för regeringen att lägga fram en proposition och förändra lagen. Propositionen är planerad till den 11 juni.

- Vi välkomnar med stor glädje förvaltningsrättens dom! Göran Hägglund har menat att det kan bli fråga om att ikraftträdandet av lagändringen kan dröja så länge som till 1 juli 2013 – bland annat för att det kommer att ta tid för berörda myndigheter att ställa om sina system. Om Socialstyrelsen inte överklagar domen från förvaltningsrätten kommer myndigheterna vara tvungna att klara av att hantera uppkomna situationer mycket tidigare än så. Mänskliga rättigheter väger tyngre än svenska myndigheters administrativa utmaningar, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se