Ida Infront AB

Domstolsverket köper säker kommunikation från ida infront!

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 13:00 CET

Utvecklingen av onlinehantering mellan myndigheter kommer att kunna ge vinster i form av kortare handläggningstider och korrektare information.

Domstolsverket har sedan några år investerat i asynkron SHS, spridnings- och hämtningssystem från ida infront ab.
Domstolsverket har nu även införskaffat ytterligare produkter från ida infront ab avseende synkron kommunikation och rustat sig för framtida online förbindelser.

Våra produkter är speciellt lämpliga att använda när kraven på säkerhet och integritet är höga. Därför är det extra roligt att få fortsatt förtroende hos kunder som Domstolsverket säger Anders Gustavsson, Affärsområdeschef på Ida Infront Ab. Vi har många kunder inom Justitiesektorn och alla är långt framme i sin IT-mognad fortsätter Anders Gustavsson

Lösningen till Domstolsverket är en del i produktfamiljen iipax som förutom säker informationsöverföring även innehåller funktioner för dokument- och ärendehantering, kvalificerade e-tjänster och elektroniskt långtidsarkiv. Produkten finns hos en lång rad myndigheter men även bland privata bolag. iipax är en standardprodukt som utvecklas och underhålls av Ida Infront.

För mer information, kontakta gärna:
Anders Gustavsson Affärsområdeschef på Ida Infront AB
Tfn: 08-402 42 11, mobil 0733-24 43 67 eller e-posta: anders.gustavsson@idainfront.se

Ida Infront AB hjälper myndigheter och företag att utveckla effektiva ärendehanterings- och kommunikationslösningar. Genom produktlinjen iipax förenklas processen så att informationen kan överföras snabbare och göras mer lättillgänglig. Med kunder som Skatteverket, Försäkringskassan och Rikspolisstyrelsen är Ida Infront AB ett av Sveriges främsta företag inom e-Government. Ida Infront AB grundades 1984 och har i dag 65 anställda med kontor i Linköping, Stockholm, Sundsvall. Ida Infront Ab är en del av addNode. Mer information finns under adress www.idainfront.se och www.addnode.com

Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut.
Som central förvaltningsmyndighet är Domstolsverkets uppgift att ansvara för övergripande samordning och gemensamma frågor inom Sveriges Domstolar. Arbetet innebär också att ge service till domstolarna, hyres- och arrendenämnderna samt Rättshjälpsmyndigheten. Inom verksamhetsområdet är mer än 5 000 människor anställda och tillsammans omsätts inom området cirka 6 miljarder kronor årligen.