MedlingsCentrum

Domstolsverket offentliggör förtäckning över medlare i Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 07:37 CEST

Domstolsverket offentliggör idag en förtäckning över särskilda medlare i Sverige. Den 1 augusti 2011 infördes en ny lag om medling, som ger parter ökade möjligheter att lösa sina tvister utanför domstol. I förhållande till en domstolsprocess kan medling spara mycket tid och pengar. Nu gör Domstolsverket lagen användbar.

Parter som har hamnat i tvist med varandra har i allmänhet mycket att vinna på att lösa tvisten på frivillig väg.
– Genom medling får parterna ett helt annat inflytande över lösningen av sin tvist och en sådan lösning är ofta mycket lättare att följa än en dom, säger Tamara Maskovic från  Medlingscentrum, Stockholm.

Domstolsverket offentliggör en förtäckning över särskilda medlare. Medlarens roll är att hjälpa parterna att finna deras egen lösning på deras eget problem. Domstolsförfarandet går istället ut på att bestämma över parterna, vilket oftast leder till en vinnare och en förlorare alternativt två förlorare.

– En domstolsprocess kostar mycket pengar och detta bör man vara beredd på. Även om man har möjlighet att få rättsskydd eller rättshjälp får man själv bekosta en del av rättegångskostnaderna, säger advokat Gert Nilsson, Advokatfirman Eldrimner, Stockholm. Han tillägger att en medlingslösning normalt kan nås till bråkdelen av kostnaden jämfört med en lösning i domstol eller skiljenämnd.

Tamara Maskovic ser positivt på den nya lagen:
– Genom medling skapas en struktur genom vilken konfliktparterna konstruktivt kan kommunicera med varandra. Som medlare är jag opartisk och ger aldrig råd. Dessutom har jag tystnadsplikt. Medling handlar inte om att bli ”vänner” utan att hitta en för båda parter acceptabel lösning, det mest konstruktiva förhållandet till varandra och det framtida samarbetet.

–Om konfliktparterna dessutom tillsammans med medlaren själva jobbar fram lösningen känner de större ansvar för att den ska fungera och sannolikheten är större att de fullgör sina åtaganden, säger Gert Nilsson.

Detta innebär också en större chans att bevara en fortsatt möjlig affärsrelation mellan tvistande företag, eller en fungerade familjerelation trots arvstvisten som varit. Den överenskommelse parterna kommer fram till kan även verkställas i en tingsrättsdom, om parterna så vill – kan det bli mycket enklare?

Läs mer: http://www.domstol.se/Tvist/Sarskild-medling/Mer-om-sarskild-medling/

Medlingscentrum arbetar med konflikthantering och effektivisering av samarbeten. Motsättningar eskalerar lätt och dränerar samarbeten. Detta leder till minskat engagemang och produktivitet bland personalen. Vi arbetar för att  arbetsplatser ska präglas av effektivitet och stabilitet.
Medlingscentrum erbjuder  föreläsningar, utbildningar och genomför konsultuppdrag inom privat och offentlig sektor. Pressansvarig: Tamara Maskovic, tamara@medlingscentrum.se, 0738 43 49 20