DoOnDot Sverige AB

DoOnDot i unikt kvalitetsledningssamarbete med Bergendahls Gruppen

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2010 07:58 CET

Avtalet innebär att DoOnDot, som är specialiserade inom digital kunskapsinsamling och verktyg för kvalitetskontroll och kvalitetsledning. Ett IT-lednings- och dokumentationssystem kommer att införas tillsammans med ett 20-tal mobila digitala checklistor som stöd för Bergendahls Gruppens certifiering inom området BRC Storage and Distribution under 2010. Bergendahls Gruppen kommer därmed att bli ett av de första företagen i Sverige som certifieras enligt denna standard.

”Vårt avtal med Bergendahls Gruppen utgör en milstolpe för nya ledningssystem och den digitala pennan som nytt, kompletterande arbetsverktyg till dagens övriga systemlösningar. Samarbetet med Bergendahls Gruppen ligger i linje med vår vision att utifrån kunskapsbaserad digital datafångst skapa underlag för effektiva IT-baserade kvalitets- och ledningssystem” säger Sören Hägvall VD DoOnDot.

I den förstudie som legat till grund för avtalet har DoOnDot fokuserat på att identifiera områden där man kan hitta kvalitetsbristkostnader som är möjliga att bygga bort med ny kunskap. Studien har visat att det finns en rad områden där en teknik motsvarande den som DoOnDot erbjuder skulle kunna generera större lönsamhet för Bergendahls Gruppen. Några konkreta exempel är kvalitetskontroller i butik, ankomstkontroller med koppling till gällande logistikavtal samt dokumenteringsrutiner inom fastighets- och driftsområdet.

”Tack vara samarbetet med DoOnDot räknar vi med att kunna genomföra vår certifiering inom BRC Storage and Distribution under första halvåret 2010. Det är en halvering av tiden det normalt brukar ta och vi räknar också med betydligt lägre kostnader” berättar Annika Hansson-Borg Miljö- och Kvalitetschef på Bergendahls Gruppen.

Projektet drivs inom DoOnDot´s branschsatsning Livsmedelsindustri och baseras på ett specialutvecklat IT-lednings- och dokumentationssystem. En viktig del i arbetet med att utveckla detta system är företagets strategiska partner CLRcon, med spetskompetens inom utveckling av enkla och effektiva ledningssystem.

”Genom att kombinera våra företags respektive produkter och tjänster har vi skapat en unik modell. Tack vare detta samarbete och avtalet med Bergendahls Gruppen som är pionjärkund, kommer ett helt nytt koncept att utvecklas kring hur företag på ett effektivt och tidsbesparande sätt kan införa och upprätthålla certifikat till en betydligt lägre kostnad än tidigare” säger Sören Hägvall.

Nya kvalitetskrav, nya möjligheter att spara kostnader

Idag finns cirka 450 livsmedelsföretag i Sverige som står inför en BRC Food certifiering. Med hjälp av DoOnDot´s affärsplattform skulle tiden för certifiering kunna halveras och kostnaden sänkas avsevärt. Det gäller även de företag som redan idag är BRC Food certifierade, där den årliga kostnaden för att upprätthålla certifiering kan minimeras med en effektivare kontrollapparat genom motsvarande lednings- och dokumentationssystem som DoOnDot´s. Certifieringen BRC Storage and Distribution är ett relativt nytt område.

”Vi ser att när livsmedelskedjorna börjar ställa krav på att även denna del inom Supply Chain ska certifieras, så kommer också behovet av våra tjänster och produkter att öka. Avtalet med Bergendahls Gruppen är bara början. Det är med stor tillförsikt vi ser att projektet, som startade som ett test av ett antal digitala checklistor, nu har resulterat i en upphandling av ett komplett kvalitetsledningssystem med tillhörande avvikelsehanteringssystem.” 

Projektet har haft en stor betydelse för DoOnDot´s beslut att göra en större investering i utvecklingen av ett helt nytt digitaliserat kvalitetsledningssystem, som idag enligt externa bedömare insatta i ämnet är unikt i sitt slag.

För mer information om samarbetet med Bergendahls Gruppen och om DoOnDot's lösningar för kunskapsinsamling via digital datafångst och hantering av kvalitetsbristkostnader kontakta:

Sören Hägvall, vd DoOnDot Sverige AB

Tel 0709-11 14 51

soren.hagvall@doondot.com

Om DoOnDot Sverige AB

DoOnDot är ett innovationsföretag med bas i Helsingborg. Företaget erbjuder ett unikt koncept för digital kunskapsinsamling som möjliggör direkta åtgärder och snabbare beslut för ökad kvalitet och minskade kostnader. DoOnDot har gått från att utveckla mobil datafångst och enskilda digitala checklistor till att erbjuda ett IT kvalitets- och ledningssystem med fokus på att identifiera brister och avvikelser för att bygga bort kostnader. Insamling och registrering sker enkelt med Digital penna, på plats ute i kundorganisationen för effektivare verksamhet. Informationen finns tillgänglig i kvalitetssystemet inom 60 sekunder efter registrering.

DoOnDot® QMS (Quality Management System) är samlingsnamnet på vårt IT-kvalitets- och ledningssystem som hjälper företag att kapa kostnader som möjliggör en effektivare organisation för ökat resultat. 

DoOnDot® QMS-Quality är inriktat på enkla IT-verktyg för datainsamling och presentation. Vi har också utvecklat och kompletterat systemet som bland annat möjliggör omgående återkoppling till ledning och personal för direkta åtgärder, avvikelsehantering och beslut.

DoOnDot® QMS-Management riktar sig mot Livsmedelsindustrin och stöd för Globala Standards (ISO, BRC mm). QMS-Management är integrerat med QMS-Quality och DoOnDots digitala checklistor. Tillsammans med CLRcon som strategisk partner har vi skapat en unik modell och kvalitetsledningssystem för att bland annat hantera kvalitetsbristkostnader samt för att erhålla och upprätta certifikat.

För mer information besök www.doondot.com