Riksidrottsförbundet

Dopingkommissionen återkallar anmälan mot Abeba Aregawi

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2016 14:00 CEST

DopK har beslutat att inte gå vidare med ärendet mot bakgrund av WADA:s nyligen lämnade rekommendation att koncentrationer under visst gränsvärde fortsättningsvis inte ska medföra någon påföljd.Då det i detta fall inte är påvisat att Abeba Aregawi brukat den förbjudna substansen efter 1 januari, 2016 återkallar Doping­kommissionen sin anmälan och upphäver samtidigt den intermistiska avstängning Abeba Aregawi lyder under med omedelbar verkan.

Dopingkommissionen har 20 juni 2016 anmält Abeba Aregawi till bestraffning för dopingförseelse enligt art 2.1, Idrottens antidopingreglemente.
World Anti-Doping Agency, WADA har den 11 april, 2016 utgivit ett ”Notice”, en vägledning med riktlinjer avseende resultathantering vid positiva dopingprov med Meldonium, främst med anledning av att det råder osäkerhet om utsöndringstiderna för den aktuella substansen. Den 30 juni, 2016 utkom WADA med en uppdaterad Notice. Av den framgår, som tidigare, att tidpunkt för provtagning och dopingprovets koncentration av den förbjudna substansen är avgörande för bedömning av idrotts­utövarens grad av fel eller försummelse. I det senare urskiljs tydligare betydelsen av att påvisa att idrottsutövaren intog den förbjudna substansen efter 1 januari, 2016. I dokumentet anges vidare WADA från 1 oktober, 2016 kommer att införa en ”detection limit”, ett gränsvärde, där dopinglaboratorierna ej ska rapportera provet som positivt ifall koncentrationen understiger detta gränsvärde.DopK har beslutat att inte gå vidare med ärendet mot bakgrund av WADA:s nyligen lämnade rekommendation att koncentrationer under visst gränsvärde fortsättningsvis inte ska medföra någon påföljd.Då det i detta fall inte är påvisat att Abeba Aregawi brukat den förbjudna substansen efter 1 januari, 2016 återkallar Doping­kommissionen sin anmälan och upphäver samtidigt den intermistiska avstängning Abeba Aregawi lyder under med omedelbar verkan.För mer information kontakta

Kristina Olinder
Ordförande Dopingkommissionen
070 590 7169


Tommy Forsgren
Antidoping Riksidrottsförbundet
070 527 4007