Visto förlag

... och allt däremellan

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 11:37 CET

Psykologen Jonna Linder hamnar i en personlig kris då hennes mamma hastigt avlider, vilket påverkar henne att upprätthålla sin yrkesroll. I takt med detta blir hon även indragen i en av sina klienters liv då denne blivit vittne till ett brutalt mord.

Chanette Larsson debuterar med den korta spänningsromanen … och allt däremellan som speglar och beskriver våldets påverkan på den enskilde individen. Romanens kärna är att beskriva hur våldsutövande i en kärleksrelation kan förtrycka, skrämma och bryta ned en människa på så många olika plan. Samtidigt som Chanette även vill visa att människan kan resa sig och kämpa för sin överlevnad. Vidare belyser hon även olika synsätt på företeelser ur psykiatrins perspektiv kontra det så kallade ”övernaturliga”, det vill säga det som man inte alltid kan förklara rent vetenskapligt.

Psykisk ohälsa är en del av bokens röda tråd. Dels då huvudkaraktären Jonna tillsammans med sina kollegor arbetar som psykologer och dagligen kommer i kontakt med människor som har någon form av psykisk ohälsa. Även det faktum att huvudkaraktären själv stundtals brottas med ”dåligt” mående. En stor social fråga som är viktig att belysa och prata om.

Chanette Larsson är född 1971 och bor strax utanför Umeå där hon även är född och uppvuxen. Vid 25-årsåldern flyttade Chanette till Småland där hon studerade till behandlingspedagog samt KBT-terapeut och har sedan dess arbetat med människor med någon form av psykisk ohälsa- och eller missbruksproblematik.


Titel: … och allt däremellan ISBN: 978-91-8752-394-6
Författare: Chanette Larsson

Provläs boken: https://np.netpublicator.com/netpublication/n28592820

För kontakt med förlaget:
Ulrika Slottner, Idus förlag
031-762 08 99
070-862 73 28
ulrika@idusforlag.se

Författare:
Chanette Larsson
070-559 42 14
chanette.larsson@hotmail.com

Visto förlag ger ut böcker av författare som brinner för sin bok och vill vara delaktiga i att sälja och marknadsföra.