CombiGene AB

Dotterbolag sponsrar veterinärmedicinsk studie

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2015 11:22 CEST

Hundarna rekryteras från ett antal danska veterinärkliniker och behandlingen sker med medgivande av hundarnas ägare och behandlande veterinär. Förhoppningen är att se en botande eller lindrande effekt.

Studien är redo att starta och utbetalningen av dessa sponsormedel ska ske omgående. Några villkor för sponsringen ställs inte från bolagets sida, förutom att få ta del av en slutrapportering vilken dock inte förväntas komma förrän under första kvartalet i 2016. Beslutet att bilda CombiGene Vet AB togs av CombiGene AB 30 juni i år, och bolaget registrerades 12 augusti. 
- Gruppen av veterinärer och forskare som ska genomföra denna studie skrev snabbt ihop en kort men bra ansökan till oss och vi är glada att nu kunna betala ut pengarna, säger CombiGene Vet:s styrelsemedlem Lars Thunberg. Om studien faller väl ut är det väldigt positivt, men vi vill inte gå händelserna i förväg utan avvaktar nu hur det kommer att gå.

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.