Duroc AB

Dotterbolag till Duroc AB begärs i konkurs

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2003 11:34 CEST

Styrelsen för Duroc Tooling i Västerås AB, ett dotterbolag till Duroc AB (publ), har idag beslutat att begära Duroc Tooling i Västerås AB i konkurs.

Duroc Tooling i Västerås AB har uppvisat mycket dålig lönsamhet, huvudsakligen till följd av stora problem i ett omfattande verktygsprojekt. Projektet har nu avslutats med stora ackumulerade förluster som följd, vilket har medfört att bolaget är på obestånd. Duroc Tooling i Västerås AB omsatte under 2002 34 Mkr med en förlust om 12 Mkr före skatt.

Konkursen i Duroc Tooling i Västerås AB bedöms inte påverka Durocs övriga dotterbolag och följaktligen inte de övriga Tooling-bolagen.

Duroc Tooling i Olofström AB fokuserar på Duroc-behandling av verktyg, främst till kunder inom fordonsindustrin, vilket skiljer sig väsentligt från verksamheten i Västerås. Duroc Tooling i Robertsfors AB har erhållit flera intressanta order den senaste tiden och har fortsatt god beläggning.

Koncernens halvårsresultat har påverkats negativt av utvecklingen i Duroc Tooling i Västerås AB. Konkursen förväntas få mindre inverkan på koncernens framtida resultat.

”Duroc har nu undanröjt en kännbar förlustkälla och vi kan nu med kraft gå vidare med de övriga bolagen som visat på en god resultatutveckling” säger Durocs koncernchef Lennart Bergqvist.

För mer information, kontakta koncernchef Lennart Bergqvist, 070-603 97 15.