Softronic AB

Dotterbolag till Softronic (publ.) tar unik position på marknaden

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2003 10:58 CEST

Det nystartade bolaget CMI (Consultus Management Institute), tar en tydlig position på marknaden mellan de traditionella utbildningsföretagen och management-konsultbolagen.

Globala ledarskapsutvecklingsprogram inom Ericsson är CMI:s första uppdrag.

Den nya verksamheten kommer att påverka Softronics resultat positivt redan under innevarande år och förväntas markant bidra till ökade intäkter för affärsområde management under 2004.

CMI är en fristående del i Consultus AB:s samlade erbjudande inom Change Management. Institutet kommer att erbjuda generella och skräddarsydda program inom ledarskaps- organisations- och affärsutveckling, som levereras i form av separata program eller som hela koncept.

Företagsuniversitet
För större organisationer som är intresserade av att bygga en långsiktig strategisk relation kommer CMI att erbjuda en företagsuniversitetstjänst. Syftet är att integrera individens lärande med organisationens affärs- och verksamhetsutveckling och på så sätt kontinuerligt förbättra förmågan att uppnå organisationens önskade resultat.

Både stora och små företag slimmar sina organisationer och det innebär många gånger att kompetensutveckling och lärande får stå tillbaka. CMI erbjuder sina uppdragsgivare lösningar som medför att den interna utvecklingskraften inte går förlorad.

- En koncern med global verksamhet och tusentals anställda, kan med CMI:s stöd fortsätta den nödvändiga kunskapsutvecklingen samtidigt som kostnaderna minskar betydligt, säger CMI:s styrelseordförande Björn Frössevi.

Samarbete i globala nätverk
Ett globalt nätverk av universitet och forskningsorganisationer, systerbolaget Consultus samt partners och underleverantörer i Europa, Asien och Nordamerika, garanterar utvecklingen av och kvaliteten i det som CMI levererar till sina uppdragsgivare.

- Vi vet också att det finns ett stort intresse för samverkan mellan näringsliv, samhälle och forskning, säger Björn Frössevi. Ytterligare ett mål för CMI är att fungera som en motor mellan dessa instanser, i syfte att driva ledarskap- och verksamhetsutveckling framåt på ett sådant sätt att resultaten kommer Sverige och svenska företag till gagn.

VD rekryterad
Som VD för Consultus Management Institute har Magnus Finnström rekryterats. Magnus börjar den 1 januari 2004 och kommer närmast från Ericsson University, där han ansvarade för affärsrelaterade kompetensutvecklingsprogram globalt. Björn Frössevi är tills vidare tillförordnad VD för CMI.

För mer information kontakta:
Björn Frössevi, affärsutvecklingschef Softronic AB, styrelseordförande CMI
bjorn.frossevi@softronic.se
Tel. 08-51 90 90 00
Mobil: 0708-81 30 18

Consultus Management Institute
Consultus Management Institute erbjuder generella och skräddarsydda program inom ledarskaps- organisations- och affärsutveckling, som levereras i form av separata program eller som hela koncept. För större organisationer som är intresserade av att bygga en långsiktig strategisk relation kommer CMI att erbjuda en företagsuniversitetstjänst. Syftet är att integrera individens lärande med organisationens affärs- och verksamhetsutveckling och på så sätt kontinuerligt förbättra förmågan att uppnå organisationens önskade resultat. CMI är en fristående del i Consultus AB:s samlade erbjudande inom Change Management. Consultus har sedan 1973 stöttat företagsledningar i att planera, leda och genomföra förändring och utveckling. Consultus ingår i börsnoterade Softronickoncernen. För mer information: www.consultus.se/cmi

Softronic AB
Softronic är ett IT- och managementbolag vars affärsidé är att erbjuda lösningar baserade på modern IT för att skapa bättre affärer och ökad konkurrenskraft för företagets kunder. Genom att kombinera erfarenhet och nytänkande inom spjutspetsteknik med kompetens inom strategi och organisationsutveckling, tar Softronic ett helhetsansvar - från behovsanalys och utveckling av transaktionsintensiva verksamhetslösningar till implementering och drift. Företaget grundades 1984 och har idag cirka 250 anställda fördelade på kontor i Stockholm, Malmö, Norge, Estland, Portugal och USA. Softronic är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information: www.softronic.se