AU Holding AB

Dotterbolaget Alldental passerar milstolpe i Kina

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 15:09 CET

(Aktietorget: AUH)

AU Holdings dotterbolag Alldental har passerat en viktig milstolpe i registreringsprocessen av bolagets produkter i Kina. Alla tester, rapporter och dokumentation har nu godkänts för handläggning av SFDA ( State Food and Drug Administration).

Detta innebär att bolaget kommer att få den klara registreringen efter 90 arbetsdagar under normala omständigheter. Alldental kan dock redan nu påbörja en ökad marknadsföring och försäljning av sina produkter i Kina då flera stora kunder anser att ett godkännande av SFDA för handläggning är likvärdigt registreringen, och att den lagstadgade 90-dagars process som nu kommer är mer av en formalitet.

Alldentals ledning är mycket nöjd över att äntligen ha fått ett godkännande av SFDA och ser det som den viktigaste enskilda händelsen sedan försäljningen till Kina påbörjats. Alldentals del av arbetet i denna process är nu avklarat, och nästa fas i utvecklingen av bolaget kan nu påbörjas. Alldental kommer dock under hela nästa år att arbeta med andra nödvändiga registreringar som ytterligare ökar bolagets möjligheter på den kinesiska marknaden.

Alldental kommer inom kort att formulera en detaljerad plan över den planerade utvecklingen i Kina under kommande år.

AU Holding
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental
Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering
Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (17%)
Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)
Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se