C2SAT

DOTTERBOLAGET C2SAT PRODUCTION AB STARTAR FÖRSÄLJNING AV 1,2 M SYSTEMET

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:44 CET

C2SAT communications AB, ingående i C2SAT holding AB (publ), meddelar att utvecklings- och produktionssättningsfasen av 1,2 meters stabiliserande antennsystemet övergår till marknadsföring och försäljningsfas.


C2SATs organisation förstärks därmed med en försäljningsavdelning i Sollentuna. En marknadschef har rekryterats, Ulf Hårderup, med ett mångårigt förflutet av försäljning mot den internationella marknaden av både civil och militär satellitkommunikation.

C2SAT är världsledande inom stabiliserande VSAT antenner. C2SATs stabiliserande antennsystem erbjuder on-line dubbelriktad bredbandskapacitet via satellit i såväl marina installationer som för rörliga landbaserade system.

För ytterligare information, kontakta VD Tommy Sundqvist, C2SAT communications AB via tommy.sundqvist@c2sat.se eller anmäl dig på www.c2sat.com. Under "CONTACT" finner du anmälningsformuläret.