Catering Please i Skandinavien AB

DOTTERBOLAGET CATERING PLEASE AB FÖRSÄTTS I FÖRETAGSREKONSTRUKTION

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 12:14 CEST

Uppsala tingsrätt har efter ansökan från styrelsen i Catering Please AB, 556525-1344, beslutat att försätta Catering Please AB under företagsrekonstruktion. Catering Please AB är det rörelsedrivande dotterbolaget till Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221, noterat på Aktietorget.

Till företagsrekonstruktör har utsetts advokat Ferdinand Hellers, Advokatfirman Fylgia, Stockholm.

Borgenärssammanträde skall hållas 2010-10-13 kl. 09.00 i Uppsala tingsrätts lokaler.

Bakgrunden till den uppkomna situationen är bland annat:
1. Förvärv av KlaraGo juli 2008 (verksamhet på Arlanda mot flygindustrin).

2. Finans- & flygkraschen hösten 2008 och våren 2009. På grund av finanskrisen (startskottet i samband med Lehman Brothers konkurs) drog de flesta företagen ner på resandet och införde till och med reseförbud. Verksamheten på KlaraGo drabbades enormt hårt (tappade 40% av omsättningen) och stora förluster genererades snabbt (-4,8 MSEK första kvartalet 2009).

3. Startade en nyemission kvartal 1 2009.

4. Pga en rad olyckliga omständigheter kunde inte nyemissionen stängas inom 6 månader. En förnyad emission fick in 89% av de som tecknade sig i den förra. Återigen kunde den här nyemissionen inte stängas förrän 10 september.

5. Den öppna emissionen förhindrade bolaget att ta in nytt kapital under våren 2010 vilket har lett till att gamla leverantörsskulder inte har kunnat betalas i full utsträckning samtidigt som nya leverantörsskulder har arbetats upp då kapital har varit tvunget att användas till att betala gamla skulder. Bolaget har också på grund av de misslyckade hanteringarna vid nyemissioner inte kunnat ta in rörelsekapital som har inneburit dyr fakturabelåning och förskott till leverantörer.

6. Bolaget driver en process mot den part som orsakade dessa skador.

Affärssituationen framöver
Affärssituationen ser ljus ut med flera nya möjliga affärer under hösten. Vi har effektiviserat distributionen till de butiker vi levererar matlådor genom ett samarbete med en grossist som har avtal med ytterligare 250 butiker som nu har möjlighet att få matlådor från oss. Den 11 oktober startar leveranser till en grossist som levererar smörgåsar och sallader till 900 butiker i Sverige. Bolaget blir den enda leverantören av färdig mat till den grossisten.

Bilaga 1: Ansökan om företagsrekonstruktion.

2010-09-27

Mer information:
För vidare information om Catering Please AB:s fortsatta verksamhet, vänligen kontakta styrelseordförande Björn Back på 0708-35 41 85 eller bjorn.back@sgtb.se.

För vidare information om företagsrekonstruktionsförfarandet, vänligen kontakta advokat Ferdinand Hellers på 08-442 53 00 eller ferdinand.hellers@fylgia.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Catering Please Pressrelease 2010-09-27.pdf
Catering Please Bilaga 1.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Catering Please