Doxa AB

Doxa genomför en fullt garanterad nyemission om 90,4 MSEK för att finansiera lanseringen i USA och Europa

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 09:20 CEST

Pengarna från emissionen kommer primärt att användas till den pågående internationella etableringen och lanseringen av dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge i USA och Europa och därtill hörande investeringar för att öka produktionskapaciteten.  

Doxa slöt i början av året ett globalt distributionsavtal med amerikanska Henry Schein®, världens största distributör av dentalprodukter. Doxas Ceramir Crown & Bridge ingår i Henry Scheins Exclusive Brands, vilket är förbehållet ett fåtal av deras drygt 90 000 produkter. Doxa uppskattar att produktionsvolymen måste öka 25 gånger i år jämfört med 2010.

Ceramir Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement (lim) som används för permanent cementering av dentala kronor och broar.

Ceramir Crown & Bridge är ett biokeramiskt cement som integrerar med tanden. Biokeramens egenskaper minimerar risken för sekundärkaries, krympning och degradering vilket i sin tur minskar risken för omgörningar, ilningar, spänningar och värk. Dessutom är produkten enkel för tandläkaren att hantera och applicera. Ceramir Crown & Bridge har mottagits mycket väl av tandläkare, patienter och forskare. Produkten erhöll 2010 den prestigefulla utmärkelsen ”New Product Innovation Award 2010” från Frost & Sullivan.

Doxa fick i november 2010 patent godkända både i Europa och i USA för den materialförening som utgör basen för Ceramir Crown & Bridge. Doxa har idag totalt 86 godkända patent inom 34 patentfamiljer.
Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare i samband med denna transaktion (www.stockholmcorp.se).

Emissionens teckningsperiod pågår den 10 - 24 juni 2011. De nya aktierna emitteras till en kurs av 2,50 kronor per aktie. Prospektet godkändes av Finansinspektionen den 9 juni. Fullständigt prospekt, informationsbroschyr och anmälningssedel kan beställas, alternativt laddas ner, från Doxa (www.doxa.se) eller från Stockholm Corporate Finance (www.stockholmcorp.se). Emissionsinstitut är Aktieinvest FK AB.

För vidare information kontakta: Fredrik Alpsten, VD för Doxa AB: 018-478 20 60 eller mobil 070-667 31 06.

Om Doxa
Doxa, världsledande inom bioaktiva keramer, är ett svenskt dentalbolag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer biokeramiska dentalprodukter. Ceramir Crown & Bridge, som är ett dentalcement avsett för konventionell protetik, är bolagets första produkt. Den marknadsförs och säljs globalt (exkluderat Sverige) av Henry Schein Inc., världens största distributör av dentalprodukter. I Sverige säljs produkten av AB Nordenta, en av Sveriges ledande dentala distributörer.  Doxas största aktieägare är majoritetsägaren SLS Invest AB, Omega Fund, BGA Capital AB, Länsförsäkringsbolagen samt bolagets grundare professor Leif Hermansson. Det finns ytterligare cirka 1 300 aktieägare. För mer information se: www.doxa.se och www.ceramir.se