Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Dra inte in nattåg till övre Norrland

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:01 CET

Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Pressuttalande

15 november 2010

Uttalande om nattågstrafiken på övre Norrland

Styrelsen i Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet protesterar mot Rikstrafikens planer att dra in nattågen 91/97 och 98/92 mellan Göteborg/Stockholm och övre Norrland. I sina remissyttranden har samtliga berörda länsstyrelser och kommuner i Norrland protesterat mot indragningen med mycket välgrundade argument. Att man reducerar fjärrtågutbudet är inte bara ett direkt bakslag för befolkningen och näringslivet i norr där inte minst besöksnäringen drabbas. Det är dessutom en defensiv tågpolitik i en tid då alla indikatorer pekar i motsatt riktning!

Sedan dagtågtrafiken på stamnätet drogs in under 80-talet kvarstod endast nattåg på huvudförbindelserna mellan övre Norrland och södra Sverige. Resultatet blev att tåget förlorade marknadsandelar till flyget och bilen. Något som dessutom förstärks av försämrad kringservice och att man inte investerat i nästa generations sovvagnståg för att höja komfort och kvalitet och attrahera resenärerna.

Som flera remissinstanser påpekat behöver man långdistanstrafik som ger goda genomgående förbindelser mellan nord och syd eller vice versa utan tågbyten. Ska Norrland norr om Umeå känna att Botniabanan ger trafikvolymer och standarder som också kommer dem till godo får man inte banta ner trafiken ytterligare. Den genomgående dagtågtrafik som startar 2:a halvåret 2011 när Ådalsbanan och Botniabanan är länkade är ett positivt framsteg. Men norr om Botniabanan blir det ändå matningståg under Norrtågs försörjning som gäller till/från Umeå och med ett antal tågbyten inom stamnätet.

Järnvägsfrämjandet förväntar sig att Rikstrafiken tar fram de åtgärder som krävs för att säkra att övre Norrland får behålla dagens kapacitet och att tåget ges möjlighet att stärka sin konkurrenskraft både på kort och lång sikt!

Rikstyrelsen Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet.

 

Uttalandet har skickats till Rikstrafikens gd Ulf Lundin med kopior till landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten, kommunalråden i de berörda järnvägskommunerna norr om Umeå samt ordföraren i Narviks kommun.

 

 

För närmare information kontakta:

 

Hans Sternlycke, Fässbergsgatan 8, 431 69 Mölndal, 031-772 95 15, E-post: hans.sternlycke@netatonce.net

 

Gunnar A Kajander, Prinsg 31B, 961 31 Boden, 0921-120 55, 070-395 11 44, E-post gkajander@bredband.net