Allan Bruks AB

Drag i klippningen

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 09:59 CET

Det har blivit fart på klippningen i skogen igen. Fler och fler markägare upptäcker att det är lönsamt att klippa i tidiga gallringar. Även vägkanter lönar sig oftast att klippa.

- Det har blivit riv efter bränslen från skogen, säger Magnus Jägerström som kör klipp i förstagallring.

Magnus kör klipp året runt, i huvudsak i konfliktbestånd, åkerkanter och vägkantsklippning. Även oröjda och eftersatta gallringar förekommer. Han berättar att den här vintern varit idealisk för klippning eftersom det varit så lite snö i träden.

Göran Lagerstrand på Vida Energi tror sig ha en förklaring till varför det har varit lugnt med klippningen ett tag, och varför det vänt igen.

- För några år sedan var det ”inne” att klippa. Medierna skrev mycket om det och det dök upp olika typer av mer eller mindre bra klippar på marknaden. Problemet var att många privata markägare uppfattade det som om att man kunde sluta att röja i sina ungskogar, låta klipparna göra jobbet och dessutom tjäna pengar på röjningen. Detta var ett stort missförstånd som bidrog till att klipparna fick dåligt rykte, menar Göran.

- Idag upptäcker fler och fler skogsägare, stora som små, att det är lönsamt att klippa i tidiga gallringar, fortsätter Göran, men röja måste man fortfarande göra på det gamla vanliga sättet.

På Sveaskog i Hedemora jobbar Roger Johansson med bioenergiuttag ur skogen, och han bekräftar att klippningen har varit sval under en tid. Det blir allt vanligare att man kör med ackumulerande skördaraggregat istället.

- Det här med matande klippaggregat verkar intressant, säger Roger och berättar vidare att Sveaskog har mycket skog som lämpar sig för den typen av aggregat.

Magnus Jägerström, som nämndes i inledningen av artikeln, kör åt Sveaskog i Bergslagen. Han har kört klipp i flera år. Just nu har han ett av ABAB´s klippaggregat som han klippt ca 1,3 miljoner stammar med.

- Vi märker tydligt en ökad efterfrågan på klippaggregat just nu, säger Per Jonsson på Allan Bruks AB, främst på den nya matarklippen ABAB Bioharvester 255.

 

Bildtext; Magnus Jägerström kör klipp året runt, mest i konfliktbestånd och vägkanter.

För mer information kontakta ABAB Kia Bruks Thyrén, 08-582 505 00.

Allan Bruks AB (ABAB) är en av Nordens marknadsledande inom produkter och lösningar för kostnadseffektiv produktion av skogs- och avfallsbränslen. Företaget har unik spetskompetens inom biobränsleproduktion, med lång historia av försäljning och utveckling av teknik inom området. ABAB grundades 1987, med huvudkontor i Bro och dotterbolag Allan Bruks OY i Vaasa Finland. Förutom Norden ökar ABAB försäljningen i Baltikum och Tyskland.