Dramatikerförbundet

Dramatiken bortglömd i Litteraturutredningen

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2013 16:27 CET

PRESSMEDDELANDE

 2013-02-28 

Dramatiken bortglömd i Litteraturutredningen 

Sveriges Dramatikerförbund lämnar idag sitt remissvar på 
litteraturutredningen och hemställer om en utredning avseende scendramatiken och upphovsmännens villkor. 

-Litteraturutredningen har glömt den del av litteraturen som benämns dramatik. Utgivningsläget för svensk och utländsk dramatik är katastrofalt och siffrorna sjunker varje år. Samtidsdramatiken riskerar att helt försvinna från den litterära arenan, säger Camilla Ahlgren, ordförande i Dramatikerförbundet. 

-Utredningen när det kommer till dramatiken känns begränsad och omodern. Dramatik kan bevaras digitalt, spridas som e-böcker hos biblioteken och det är enkelt att koppla detta till fysisk utgivning.
Bra villkor för upphovsmännen och stor tillgänglighet för läsarna går att förena om man bara är beredd att tänka framåt, säger Elin Hökby, projektledare för pjäsbanken DramaDirekt. 

Dramatikerförbundet menar att utredningen inte tillräckligt övervägt vilka kulturpolitiska möjligheter som finns i den digitala framtiden. Vidare har man inte utrett dramatikernas ekonomiska villkor och man föreslår inga förstärkningar av dramatikernas enda riktade stipendieordning som haft nominellt oförändrat anslag i sexton år. 

Dramatikerförbundet avstyrker också förslaget avseende Sveriges Författarfond och biblioteksersättningen. 

För information kontakta: 

Susin Lindblom, förbundsdirektör, tel 070-588 87 03 susin@dramatiker.se