Teaterförbundet

DRAMATIKERFÖRBUNDET I KONFLIKT MED SVT

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:50 CET

Dramatikerförbundets avtal med SVT för manusförfattare har sagts upp av SVT. Bakgrunden är oenighet om ersättningen för sändningsrättigheter.

Dramatikerförbundet har i ett pressmeddelande redogjort för bakgrunden till konflikten och dess effekter. Konflikten omfattar alla manusförfattare som är medlemmar i Dramatikerförbundet, SDF.

Konsekvenser av konflikten
Dramatikerförbundet skriver: ”Som en effekt av det uppsagda avtalet kan samtliga SVT:s/UR:s kanaler komma att påverkas vad gäller dramaproduktioner – pågående repriseringar kan komma att utgå, inga utläggningar på hemsidan kan göras, korta avsnitt från dramaproduktioner kan inte visas, video/DVD-utgivningar kan skjutas på framtiden. Men framför allt kan svenska dramaförfattares intresse för att skriva för SVT komma att påverkas.”

Konfliktens orsak
Avtalet mellan Dramatikerförbundet och SVT har byggt på principen att SVT förvärvat rätten till ett begränsat antal utsändningar av en författares verk. Enligt SDF vill SVT för framtiden ”förvärva ett obegränsat antal sändningar i obegränsat antal kanaler under en period av 30 dagar. SVT betecknar detta förvärv som en ’licensperiod’.”

Dramatikerförbundet har tillmötesgått SVTs yrkande om ”licensperiod” men enbart om ”författarna får en rimlig höjning av sina ersättningar för denna obegränsade sändningsrätt - skillnaden i att sända ett program 3 gånger (nuvarande avtal) eller ett obegränsat antal gånger (licensperiod) torde vara uppenbar för alla”.

Stötande att våra insatser inte värdesätts
- Med tanke på den storpublik som svenska dramaproduktioner drar till SVT, t.ex den just nu aktuella Saltön, känns det stötande att våra insatser inte värdesätts på ett rimligt sätt, säger Rolf Börjlind, ordförande i Dramatikerförbundet.

Länk: Till Dramatikerförbundet
http://www.dramatiker.se/
Dokument: Läs hela pressmeddelandet
http://www.teaterforbundet.se/common/GetDocument.asp?path=news&check=111311011100075156904511&src=SDF%20PRESSRELEASE%207.2_2007.pdf