Sveriges Byggindustrier

Dramatisk minskning av dödsolyckor i bygg- och anläggningsbranschen

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 15:41 CET

Dödsolyckorna i byggbranschen minskade under 2009 med hälften jämfört med året innan. Detta enligt färsk statistik från Sveriges Byggindustrier (BI).

År 2009 omkom åtta personer i arbetsolyckor sysselsatta med bygg- och anläggningsarbete. Av dessa åtta dödades tre i trafikolyckor ute i allmän trafik. Föregående år var antalet omkomna 14 personer. I genomsnitt inträffar åtta dödsolyckor årligen i bygg- och anläggningsbranschen. Siffrorna för 2009 är alltså tillbaka på genomsnittlig nivå efter de två extrema åren 2007 och 2008.

- Orsakerna till den kraftiga minskningen är troligen flera, säger Björn Samuelson på Sveriges Byggindustrier. Dels skärptes säkerhetsarbetet i företagen efter de olyckliga åren, dels är det mycket slumpen som avgör variationen mellan åren på dessa internationellt sett låga nivåer. Sannolikt har också nedgången i konjunkturen påverkat utfallet.

Den vanligaste olycksorsaken sett över flera års statistik är olyckor med fordon inblandade, antingen inne på byggarbetsplatsen eller ute i allmän trafik.

I hela det svenska näringslivet sjönk antalet till 39 omkomna år 2009. Detta kan jämföras med 68 personer 2008. Som tidigare år var den högsta dödsolycksfrekvensen inom jord- och skogsbruk med 0,09 per 1000 sysselsatta. I bygg- och anläggning var frekvensen 0,05 per 1000 sysselsatta.

För kompletterande information, kontakta Björn Samuelson, arbetsmiljöexpert på Sveriges Byggindustrier (BI), 0709-25 58 09.