Demoskop AB

Dramatiskt växande behov av nya bostäder

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2016 14:42 CEST

Behovet av nya bostäder är ett återkommande tema i debatten. Vad anser politikerna, hur stort är behovet och var är underskottet störst? Demoskop har via de årliga omfattande studierna DemoskopPanelen och PolitikerPanelen kartlagt läget kring bostäderna, en av de mest aktuella samhällsfrågorna.

Uppfattningen att det finns ett stort behov av nya bostäder är knappast kontroversiell. Det är däremot intressant att konstatera med vilken dramatik frågan har utvecklats och att problemet långt ifrån är isolerat till storstäderna, utan snarare är generellt, med undantag av ett antal glesbygdskommuner.

Bland Sveriges folkvalda politiker i kommunfullmäktige var det 2013 en av tre (34 procent) som upplevde ett mycket stort behov av nybyggnation av nya bostäder i den egna kommunen. I år var motsvarande andel drygt sex av tio (63 procent), och totalt är det nio av tio som upplever att behovet är mycket eller ganska stort. Den riktigt dramatiska ökningen skedde under det senaste året där andelen som upplevde ett mycket stort behov ökade från 45 till 63 procent. Bland allmänheten var motsvarande utveckling från 33 till 50 procent, och det är nu 85 procent som upplever ett mycket eller ganska stort behov av nya bostäder i kommunen.

Det finns givetvis skillnader med avseende på region och typ av kommuner, men mest slående är snarast att bilden är likartad över hela landet och det enbart är i glesbygdskommuner som färre än hälften upplever behovet som mycket stort. Allra störst är behovet i storstäderna, i förorterna till storstäderna och i de större städerna där minst sju av tio anger att kommunen har ett mycket stort behov. I den stad där underskottet på bostäder möjligen diskuteras mest, Stockholm, är det nio av tio kommunpolitiker som upplever ett mycket stort behov av nya bostäder.

Det verkar som både allmänheten och kommunpolitikerna har tagits på sängen av utvecklingen. Stora delar av bostadsbeståndet är föråldrat och har inte förnyats i den takt som krävts under senare år. Därtill har problemet eskalerat genom den snabba befolkningstillväxten. Bristen på bostäder framstår alltmer som en av de riktigt stora samhällsutmaningarna och den som mer permanent övertar Mehmet Kaplans roll som bostadsminister kommer sannolikt alltmer att hamna i fokus, liksom de politiker och tjänstemän som inom kommunerna svarar för att tillgängligöra mark för nybyggnation.

www.demoskop.se

Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Telefon: 08-506 455 00, E-post: info@demoskop.se