HP

Drastisk sänkning av datorhallens driftskostnad med HP Dynamic Smart Cooling

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 17:20 CET

HP bryter ny mark med lanseringen av ett system för att hantera energiåtgången i datorhallar, Dynamic Smart Cooling, som tillsammans med en rad ytterligare initiativ sätter ökat fokus på behovet av energieffektiva datorhallar.

- Dynamic Smart Cooling och övriga initiativ är ytterligare bevis på HPs långsiktiga miljöarbete och att vi som leverantör har lösningar på hur driften av datorhallar kan göras energieffektivare, säger Erik Hjalmarsson, produktchef servrar vid HP. Dessutom sker nu också samarbeten i nya konstellationer där större hänsyn till helheten tagits. Det visar till exempel initiativet Data Center Solution Builder Program där vi bygger upp samarbete med aktörer som har stort inflytande när det gäller utformning och byggnation av datorhallar, såsom arkitekter, inredning, bygg- och fastighetsbolag.

HP Labs har under fyra år arbetat med att utveckla ett system för att hantera energiåtgången i datorhallen, HP Dynamic Smart Cooling (DSC). Systemet består i korta drag av ett nätverk av temperatursensorer, som är fästa vid racken i datorhallen och med hjälp av avancerad mjukvara kopplas till luftkonditioneringen. Mjukvaran kontrollerar och reglerar kontinuerligt effekten från luftkonditioneringen baserat på temperaturmätningar av racken i realtid för att på så sätt dirigera kylningen dit den bäst behövs. På så sätt möjliggör DSC en 20-45 procentig minskning av kostnaderna för kylning och tillåter även att ytterligare utrustning installeras i datorhallen samtidigt som elkostnaden hålls konstant.

HP kommer att dra fördel av systemets positiva effekter på både miljö och kostnadsbild i sin egen IT-organisation, när DSC närmast kommer att användas i HPs egna datorhallar, som nu efter en konsolidering endast är tre till antalet.

Data Center Solution Builder

För att skynda på processen mot nästa generations datorhallar har HP också skapat ett nytt partnerprogram. Tillsammans med ledande aktörer inom områden som arkitektur, byggnation, inredning, fastighetsskötsel kommer HP fortsätta arbetet med att hitta nya vägar för att hålla datorhallarnas energibehov i schack.

Smart Datacenter team

Under namnet Smart Datacenter team har HP samlat en rad medarbetare som fått till uppgift att fokusera på hur den totala driftskostnaden med hjälp av utformning och design av datorhallen, jämte flexibla produkter och lösningar för hantering energi och kylning, kan sänkas. HP investerar över 10 miljoner dollar om året i arbetet och baseras på en portfölj som består av mer än 1 000 patent.

3-Phase Power Solutions

Med 3-Phase Power portfolio kan kunden anpassa energianvändningen utifrån det behov som finns för stunden och därmed större möjligheter att gardera sig mot oförutsedda ökningar av priser och elbehov. Med hjälp av griddteknik görs det möjligt att styra om överskott av el för till exempel övervakning och drift av servrar på distans.

HPs miljöarbete

Dynamic Smart Cooling är en del i HPs arbete att på olika sätt minska energianvändningen och miljöpåverkan. Som ytterligare stöd för denna lansering går HP i spetsen för att göra Gartner 25th Annual Data Center konferens CarbonNeutral®. Det innebär att den mängd av koldioxid som eventet kan beräknas generera kommer att kompenseras genom att likvärdiga investeringar görs i alternativa miljöalternativ, såsom sol- och vindkraft, som ett led i en omställning av energikällan.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hjalmarsson, produktchef servrar, HP, tel: 08 - 524 94 524
Anders Garberg, marknads- och informationsdirektör på HP, tel 08 -524 904 00


Om HP
HP är en leverantör av tekniklösningar till konsumenter, företag och institutioner världen över. Företagets lösningar omfattar IT-infrastruktur, persondatorer och accessprodukter, globala tjänster, bildhantering och utskrifter. Fram till 31 juli 2006, uppgick HPs omsättning, under de senaste fyra kvartalen, till 90 miljarder dollar. Mer information om HP finns på http://www.hp.se/om.