FORES

Drastisk utsläppsmiskning med ny premie-avgift för bilar

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2012 10:53 CEST

En ny studie från FORES visar hur utsläppen kan minskas med en fullt finansierad grön skatteväxling. Bland förslagen finns ett premie-avgiftssystem för personbilar, skrotningspremie för lastbilar och en miljödifferentierad fastighetsavgift. Alla förslag baseras på synliga styrmedel med direkt effekt i plånboken.

Grön skatteväxling handlar om att höja skatten på miljöskadliga utsläpp och sänka skatten på sådant som är samhällsnyttigt.

- En grön skatteväxling borde vara den mest självklara reformen, men trots stöd i flera politiska läger förefaller den svårt att omsätta i praktisk handling. Därför presenterar vi idag ett konkret, enkelt och fullt finansierat förslag som kan genomföras direkt. Vill regeringen ta ansvar för Sveriges ekonomi kan vi inte se något skäl till att avstå från en åtgärd som skulle vara positiv före både ekonomin och miljön, säger Martin Ådahl, chef för tankesmedjan FORES.

Studien fokuserar särskilt på utsläppen från transporter och bostäder, som inte omfattas av handelssystemet EU ETS. När det gäller transporter har Sveriges utsläpp ökat sedan 1990 och FORES föreslår där flera olika åtgärder, bland annat ett premie-avgiftssystem för personbilar.

- Styrmedel får mesta möjliga effekt om de görs synliga och får en direkt effekt i plånboken. Genom att en premie eller avgift läggs på priset vid inköpet drivs teknikutvecklingen snabbare framåt, säger Daniel Engström Stenson, en av författarna till studien.

För att få ner utsläppen från bostäder föreslås bland annat en miljödifferentierad fastighetsavgift, där köpare av energieffektiva bostäder belönas med en lägre fastighetsavgift. Dessutom föreslås ett grönt ROT-avdrag.

-  En bostadsrättsinnehavare får göra skatteavdrag för att bygga en jacuzzi men bostadsrättsföreningen får inte får göra avdrag för att effektivisera värmesystemet eller isoleringen. Så kan vi inte ha det, säger Christofer Sköld som varit med och utarbetat förslagen.

Studien Grön skatteväxling lanseras vid ett seminarium på FORES den 2 april kl 14:30–16 med bland andra Magnus Andersson (C), politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet, och Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Bolund. (Läs mer på www.fores.se.)

Kontaktinformation:       
Martin Ådah, chef FORES 0730 88 52 61
Daniel Engström Stenson, programchef miljö 0730 88 52 63

FORES är en ny tankesmedja som vill förändra. Globalisering och klimatförändring innebär utmaningar som kräver nya sätt att se på samhället. FORES ger debatten nya perspektiv, frimodiga idéer och positiv energi. Vi bygger nätverk av samhällsintresserade och experter. Tillsammans kan vi ta fram tydliga och konkreta förslag på lösningar för en hållbar framtid. www.fores.se

Bifogade filer

PDF-dokument