ACNielsen AB

Drickbar yoghurt ökar mer än andra kategorier globat inom livsmedel och drycker

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 10:43 CET

* ACNielsens senaste undersökning visar att hälsosamma drycker hör till de snabbast
växande kategorierna
* Hälsa, fräschör, bekvämlighet och värde avgör konsumenternas köp

13 februari 2007
Drycker som bidrar till en hälsosam kosthållning hör till den grupp av livsmedel och drycker som ökar mest runt om i världen. I ACNielsens senaste rapport, What's Hot Around the Globe – Insights on Growth in Food & Beverage Products, konstateras att drickbar yoghurt är den vara som ökar mest bland olika livsmedels- och dryckeskategorier globalt.

“Runt om i världen försöker konsumenterna jämka ihop medvetenheten om kost och hälsa med begäret efter bekvämlighet och värde”, säger Bo Ekström, VD för ACNielsen Sverige. ”Drickbar yoghurt är inte bara hälsosamt och gott. I många fall är förpackningarna dessutom så praktiska och bärbara som konsumenterna kräver.”

Totalt sett ökade nio produktkategorier tvåsiffrigt jämfört med 2005, med drickbar yoghurt i täten (se tabell 1 och 2 nedan).

Drickbar yoghurt, som toppar listan, visade en tillväxt på årsbasis på 40 av de 45 undersökta marknaderna, varav 29 ökade med drygt 10 procent. Kina ledde uppgången med en tillväxttakt på årsbasis på 49 procent, men även i så skilda länder som Grekland, Rumänien, Finland och Italien steg drickbar yoghurt med mer än 40 procent. I USA, däremot, blev ökningen intressant nog endast fem procent. I Sverige ökade drickbar yoghurt med 12 procent.

Även andra mjölkbaserade drycker (mjölk med fruktsmak och kefirdrycker) ökade kraftigt på de flesta marknaderna.

Marknadsföring har gett skjuts åt dessa dryckeskategorier. I somliga fall har drickbar yoghurt och mjölkbaserade drycker använt licensierade figurer för att locka barn, medan hälsofördelarna (aktiva kulturer när det gäller yoghurt) tilltalar föräldrarna. På marknader som Spanien, Israel och Storbritannien, exempelvis, marknadsfördes både drickbar yoghurt och probiotisk yoghurt som “bra för hjärtat” vilket ledde till ett kraftigt uppsving.

Fräschör viktigt för konsumenterna
Av de nio listade toppkategorierna hörde fyra till färskvaror: fisk och skaldjur, färdiglagade sallader, soppor och örter/kryddor. Många av dessa kategorier växte tack vare ökad produkttillgänglighet och mer plats för färsk- och kylvaror i affären. Vid en jämförelse visade frysta och hållbarhetsbehandlade varianter av de nämnda varorna en långsammare ökning än deras färska motsvarigheter och i fallet med soppor faktiskt en nedgång.

Handelns egna märkesvaror
Det är intressant att notera att handelns egna märkesvaror har en mycket stark närvaro bland färskvarorna. Av de tio livsmedels- och dryckeskategorier bland handelns märkesvaror som har störst marknadsandel är nio färskvaror, och fem av dessa ökar snabbare än leverantörernas varumärken inom samma kategori (se tabell 3 nedan).

“Det står klart att handelns egna märkesvaror dominerar många av färskvarukategorierna hos detaljisterna”, säger Ekström. “Detaljhandlarna är inriktade på konsumenternas behov och somliga har även skapat särskilt utformade butiksutrymmen för färska och beredda livsmedel. Konsumenterna kan snabbt och bekvämt handla de måltidskomponenter de behöver för sina familjer.”

Bekvämlighet är också en viktig faktor
Andra produktkategorier som visade snabb tillväxt var de som bidrog till att förenkla konsumenternas liv. Färdiglagad sallad, bröstmjölksersättning och djupfrysta halvfabrikat hörde alla till de snabbast växande kategorierna och samtliga har i viss mån att göra med bekvämlighet.

I Kina, till exempel, växte babymat och bröstmjölksersättning snabbt till följd av koncentrerade marknadsföringsinsatser som profilerade produkterna som “bekvämare” för yngre familjer. I Ungern drev köttbaserade babymatsprodukter upp tillväxten medan “flytande” babymat på burk var den främsta drivkraften i Tjeckien och Slovakien.

Slutligen var det framför allt den stora årliga tillväxten av halvfabrikat i Nordamerika som låg bakom kategorins uppgång, och i synnerhet nya halvfabrikat av frukostprodukter. Detta är en relativt ny kategori på många marknader som, återigen, riktar in sig på konsumenternas behov av snabbt tillagade familjemåltider.

Om studien
ACNielsens undersökning What's Hot around the Globe – Insights on Growth in Food & Beverage Products mätte drygt 100 kategorier på 66 marknader runt om i världen och jämförde halvåret 2006 med halvåret 2005. Dessa 66 marknader svarar för mer än 90 procent av världens reala BNP och drygt 75 procent av världens befolkning. Marknaderna grupperades regionalt i fem områden (efter marknadsstorlek): Europa, Nordamerika, Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika samt tillväxtmarknader. Tidigare studier har behandlat hushållsprodukter, handelns egna märkesvaror och hygienartiklar.

Tabeller finns på http://www.acnielsen.se/news/release070213.shtml

Kontakt

ACNielsen
Maria Ringholm
maria.ringholm@acnielsen.se
08-453 25 00