Statens Kärnkraftinspektion, SKI

Drift över gränsvärden i Forsmark anmäls till åklagare för prövning

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 17:15 CET

Reaktorn Forsmark 1 drevs under en period i mars-april i år med högre effekt än vad som tillåts i regeringstillståndet för anläggningen. Statens kärnkraftinspektion konstaterar att detta är i strid med drifttillståndet för reaktorn och kan vara ett brott mot kärntekniklagen. SKI lämnar därför en anmälan till åklagarmyndigheten i Uppsala.

I samband med ett installationsarbete i Forsmark 1 i mars gjordes flödesmätningar som visade att reaktorn drevs med för hög effekt och att gränsen för regeringstillståndet överskreds med i genomsnitt 2 procent. Trots denna upptäckt reglerades inte effekten ned i full utsträckning förrän ca tre veckor senare.

Enligt regeringstillståndet från 1986 får Forsmark 1 drivas med 2 928 MW termisk effekt (effekten i reaktorn). När en ny lågtrycksturbin installerades justerades anläggningen i samband med bytet och mätningar av matarvattenflödet visade på för hög effekt. Trots att produktionsledningen informerades om mätresultaten den 27 mars skedde ingen fullständig nedreglering av effekten förrän den 19 april. Under perioden har alltså reaktorn drivits på ett sätt som avviker från regeringstillståndet.

Enligt SKI visar den långa handläggningstiden att ledningen i Forsmark visat brister i förhållningssätt och attityder i förhållande till de allmänna skyldigheterna enligt §10 i Kärntekniklagen. Genom att inte snarast reglera ned effekten har ledningen inte vidtagit alla de åtgärder som behövdes för att upprätthålla driften inom ramen för drifttillståndet.


Ytterligare upplysningar:
Informationschef Anders Jörle, 08-698 93 05