Banverket

Driftledningscentralen i Boden - Rökdetektor orsakade driftstoppet

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 11:39 CEST

Det var en rökdetektor i ett kraftförsörjningssystem som orsakade driftstoppet i Bodens driftledningscentral. Den efterföljande nedgången i systemet gjorde att en av centralens servrar fick bekymmer och började göra omstarter.

När detta hände gick systemet över och körde mot en s k standbyserver som alltid arbetar parallellt med den aktiva servern och allt såg ut att fungera som vanligt. Vid felsökning i kraftförsörjningen uppkom ytterligare två avbrott vilket ledde till att "korrupta data" tillfördes servrarna. Dagen efter när systemet upptäckte den felaktiga indatan, stängde systemet av sig, allt enligt de interna instruktioner som finns.

Driftledningssystemet i Boden är mycket komplicerat sammansatt. Många olika system ska arbete tillsammans samtidigt som de vid problem ska ta över varandras uppgifter. Vid driftstoppet ledde alltså ett litet fel i en rökdetektor till att en kedja av olyckliga händelser uppstod som till sist slog ut hela systemet. Totalt varade driftstoppet i ca 5 timmar mellan kl 15.00 och 20.00 den 25 september.

För att förhindra att detta kan ske igen har nu Banverket gjort en utredning som pekar på behovet av känslighetsanalyser, dokumentation och utbildning. Till att börja med har vi bytt ut den aktuella rökdetektorn. Känslighetsanalysen kommer att visa vilka ytterligare åtgärder som blir nödvändiga.