Vägverket

Driftområde Hjältevad upphör och delas upp på angränsande driftområden.

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 08:42 CEST

Driftområde Hjältevad upphör och delas upp på angränsande driftområden. Vägverket Produktion är ny entreprenör i driftområde Vetlanda.
Driftområde Hjältevad har upphört som eget driftområde. Områdets vägar har delats upp på angränsande driftområden Eksjö, Vetlanda och Kisa samt någon väg till Vimmerby. Driftområdena Vetlanda och Kisa är upphandlade för en ny 3-årsperiod. Vägverket Produktion är fortsatt entreprenör i dessa driftområden.

Driftområde Hjältevad var ett av de första driftområdena i Region Sydöst som blev konkurrensutsatt. Området gjordes ganska litet för att locka lokala mindre entreprenörer att lämna anbud. Det blev inte så. I dagsläget anses därför området som för litet att driva effektivt. Vägarna i området har förts över till angränsande driftområden. Se bif. karta.

Vägverket Region Sydöst har upphandlat ny entreprenad för driftområdena Vetlanda och Kisa. Perioden omfattar 3 år med start 2004-09-01. Vägverket Produktion fortsätter som entreprenör i båda dritfområdena. Entreprenaden omfattar all grundskötsel av de allmänna vägarna inom området. Det innebär att entreprenören har allt ansvar för all vinterväghållning med snö- och halkbekämpning, har beredskap för akuta åtgärder, göra reparationer av vägbeläggningar, underhålla grusvägar, stå för skötsel av broar och vägmärken, renhållning, slåtter och röjning av vägområdet m.m. Frågor och synpunkter på väghållningen besvaras av entreprenören i resp. driftområde.

Driftområde Vetlanda
Entreprenör
Vägverket Produktion
Platschef Johnny Bergdahl
Tfn 0383 – 180 85

Driftområde Eksjö
Entreprenör
Vägverket Produktion
Platschef Anders Sveningsson
Tfn 0381 – 143 90

Driftområde Kisa
Entreprenör
Vägverket Produktion
Platschef Per Karlsson
Tfn 0494 – 717 80

Driftområde Vimmerby
Entreprenör
Vägverket Produktion
Platschef Pär Edgren
Tfn 0492 – 121 25

Kontaktpersoner:
Driftområde Vetlanda, Projektledare Ingemar Gustavsson, tfn 036-19 21 37.
Driftområde Eksjö, Projektledare Mattias Wigert, tfn 036-19 23 03.
Driftområde Kisa, Projektledare Jörgen Gustafsson, tfn 013-28 90 51.
Driftområde Vimmerby, Projektledare Bo Eriksson, tfn 0480 – 44 65 57.


Vägverket Region Sydöst
551 91 JÖNKÖPING Telefon 036-19 20 00 (vx)