Uppsala kommun

Drifts-och kvalitetsplan för äldreomsorgen i Uppsala kommun antagen

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 11:29 CEST

Torsdag 28 april antog äldrenämnden den drift- och kvalitetsplan som redovisar nämndens syn på samspel med egenregi, privata och andra externa aktörer inom vård, omsorg och service för äldre.

I planen redovisas den aktuella mixen och marknadssituationen för egenregi och privata aktörer inom respektive verksamhetsområde: hemvård, särskilt boenden och övrig verksamhet. Likaså redovisas upphandlingsformer, gällande avtalstider och handlingsutrymme för upphandling för de närmaste åren.

– Det här innebär mer ordning och reda och ett mer långsiktigt kvalitetsarbete, något som saknats. Utgångspunkten är brukarnas bästa och att vår omsorg ska hålla hög kvalitet, oavsett om utföraren är kommunal eller privat, säger Monica Östman (S), ordförande äldrenämnden.

För det framtida samspelet identifieras fem drivkrafter som är särskilt viktiga att värna om, de följer den nationella värdegrunden och även de lokala värdighetsgarantierna.

- återkommande upphandling och valmöjligheter
- långsiktiga planeringsförutsättningar
- incitament för medskapande
- delaktighet och påverkansmöjligheter
- systematisk och transparent uppföljning

Med flertalet aktörer finns fleråriga avtal, vilka innebär att en mix av utförare kommer att vara aktuell för lång tid framöver. Med anledning av detta finns ett behov av ett strategiskt dokument som berör förutsättningar för utveckling av kvalitet och kostnadseffektivitet. För den mest komplexa och kostnadsgenererande verksamheten, det särskilda boendet, antogs även en översiktlig upphandlingsplan för de närmaste fem åren. När det gäller hemvården och övriga verksamheter föreslås inga förändringar i närtid, men initierade översyner av verksamheter kan påverka planeringsförutsättningarna.

Mer information

Monica Östman (S), ordförande äldrenämnden
Telefon:
070-655 40 41
E-post:
monica.ostman@bredband.net

Gunn Henny Dahl, förvaltningsdirektör äldreförvaltningen
Telefon:
018-727 13 09
E-post:
gunnhenny.dahl@uppsala.se

Presskontakt
Inga-Lena Andersson, pressekreterare
Telefon: 070-821 68 50