Bombardier

Driftstart i Kiruna för högeffektiva signalsystem från Bombardier

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 12:00 CEST

Trafikverket inviger imorgon den nya järnvägen runt Kiruna, som är ett viktigt steg i stadens framtida utveckling. Samtidigt närmar sig projektet med att installera ett högeffektivt signalsystem för LKAB:s nya huvudnivå sin fullbordan.

Bombardier har levererat ställverk och signalutrustning av typ EBILOCK 950/ställverk 95 till den 18 kilometer långa banan runt Kiruna. På grund av malmbrytningen uppstår deformationer i marken, vilket har lett till att den befintliga järnvägen i Kiruna nu ersätts med en ny järnvägssträckning utanför deformationszonen.

Bombardier är även engagerat i ett annat viktigt projekt i Kiruna. Arbetet med signalsystemet till LKAB:s nya huvudnivå KUJ 1365 går in i en intensiv fas med planerad leverans våren 2013. I den nya huvudnivån installeras INTERFLO 150, ett helautomatiskt signalerings- och övervakningssystem för gruvjärnvägen. Systemet är en vidareutveckling av det projekt som togs i drift 2004 i El Teniente-gruvan i Chile, en av världens största underjordsgruvor. Bombardiers system för underjordsgruvor är världsledande tack vare kombinationen av kärnkompetens inom järnvägssignalering och logistikflöden.

-       Vi gratulerar Trafikverket, LKAB och Kiruna till den nya järnvägen som är ett ytterligare bevis på den starka framtidstro som kännetecknar Malmfälten, säger Thomas Bimer, regionchef, Bombardier Rail Control Solutions.

Bombardier spelar också en viktig roll i själva järnvägstrafiken på Malmbanan. Tunga laster från LKAB:s gruvor ombesörjs av världens starkaste lok, IORE, som kan dra malmtåg på över 8 000 ton i 60 km/tim i alla väderleksförhållanden. Vintertester av nya tåg, exempelvis senast SJ:s snabbtåg SJ 3000, sker även de på Malmbanan.                                                                                                                               

-       LKAB:s fortsatta utveckling är mycket viktig för regionen och för Sverige och vi på Bombardier är glada att kunna medverka i det arbetet, säger Klas Wåhlberg, vd, Bombardier Transportation Sweden.

Om Bombardier Rail Control Solutions
Bombardier Rail Control Solutions driver merparten av sin forskning och utveckling i Sverige, i nära samverkan med Trafikverket och kunder över hela världen. Bombardier Rail Control Solutions har 3 000 anställda och sin globala affärsledning i Sverige. Bombardiers systemlösningar är i drift eller under leverans till över 2 500 fordon och längs 15 000 kilometer järnväg i 16 länder.

För mer information, vänligen kontakta
Pär Isaksson, kommunikationschef, Bombardier Transportation Sweden AB.
Telefon: 010-852 52 13, 076 724 71 55
E-post:paer.isaksson@se.transport.bombardier.com

www.bombardier.com

www.TheClimateIsRightForTrains.com

Om Bombardier Transportation Sverige
Bombardier Transportation Sweden AB sysselsätter omkring 2 400 personer i Stockholm, Västerås, Hässleholm, Nässjö, Gävle och Göteborg. Bombardier Transportation är en komplett leverantör av järnvägslösningar, från leverans av tåg och signalsystem till full underhållsservice. Den svenska verksamheten inkluderar även design och produktion av driv- och kontrollsystem, system för fordonsintegration och signalsystem såväl som full underhållsservice för den globala järnvägsmarknaden.

Om Bombardier Transportation
Bombardier Transportation är ett ledande globalt företag inom järnvägsteknik, med en bred produktportfölj och innovativa produkter för miljöanpassade transporter. BOMBARDIER ECO4 – som bygger på energi, effektivitet, ekonomi och ekologi – reducerar energianvändning och bidrar till att öka järnvägens konkurrenskraft. Bombardier Transportation har huvudkontor i Berlin, finns representerat i över 60 länder och har installerat mer än 100 000 järnvägsfordon världen över.

Om Bombardier
Bombardier är världsledande på tillverkning av innovativa transportlösningar, från reguljärflygplan och affärsjetplan till järnvägsutrustning, -system och -tjänster. Bombardier Inc. är en global verksamhet med huvudkontor i Kanada. Intäkter för räkenskapsåret, som avslutades 31 januari 2011, var 17,7 miljarder USD. Bombardier är noterat som en indexkomponent på ”Dow Jones Sustainability World and North America indexes”. Bombardiers aktier handlas på Toronto Stock Exchange (BBD). Se mer på www.bombardier.com