OKG

Driftstörning på O1

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 17:29 CEST

På grund av problem med en pådragsventil i turbinsystemet lämnade Oskarshamn 1 (O1) nät strax innan klockan sju på tisdagskvällen. Utredning och planering av åtgärder pågår och tidsplanen är ännu inte fastställd.

Det var på tisdagskvällen som det detekterades att den pådragsventil vars uppgift är att justera ångan från reaktorn till turbinen inte fungerade enligt förväntan. Detta ledde till att turbinen stoppades och beslut fattades om att ställa av reaktorn i kallt läge. Under dagen har utredningar påbörjats för att klarställa grundorsaken. Utredningen och planering av åtgärder pågår fortfarande och någon tidsplan för kortstoppet är därmed inte fastställd. För vidare information hänvisas till den nordiska elbörsen Nordpool.  

I samband med kortstoppet ska även ett antal andra underhållsåtgärder utföras som inte kan ske under drift för att på så vis säkra för en stabil drift. 

Oskarhamn 2 producerar vid maximal effekt och vid Oskarshamn 3 pågår det årliga underhållsstoppet.    
Ytterligare information lämnas av:
Håkan Ottosson    
Anläggningschef O1 Tel: 0491 – 78 76 44     
Utsänt av:
Kommunikation & Samhällskontakt
Tel: 0491 – 78 75 50