Drillcon

Drillcon erhåller stort borrkontrakt värt 10 MSEK

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 13:59 CEST

Drillcon, listat på First North, har via sitt finska dotterbolag Suomen Malmi Oy erhållit en order på 14 000m kärnborrning, värt ca 10 Mkr, från Kevitsa Mining Oy*. Uppdraget omfattar kärnborrning ovan jord på Kevitsa-projektet i finska Lappland och påbörjas under oktober med två borrmaskiner.

- Det är ett relativt stort och långt kontrakt som passar Smoy mycket bra. Smoy har lång erfarenhet av att borra i subarktiska förhållanden och har tidigare utfört lyckade borrningsuppdrag i området. Det borgar för att vi kommer att utföra ett uppdrag där både vi och Kevitsa Mining blir nöjda, säger Mikael Berglund VD i Drillcon AB.


För ytterligare information kontakta:
Mikael Berglund, VD
Drillcon AB
Telefon: 0587-82824
E-post: mikael.berglund@drillcon.se
WEB: www.drillcon.se


Certified Adviser på OMX First North:
Glitnir
Box 16027
SE-103 21 Stockholm
Sweden
Tel: 08 463 85 00
www.glitnir.se


* Kevitsa Mining Oy är ett helägt dotterbolag i First Quantum Minerals, ett snabbt växande gruvbolag listat i Toronto. Målet är att starta en stor nickel-koppar-PGM-gruva i Sodankylä under 2010.


Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Geotecnia och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens totala omsättning uppgick till ca 250 Mkr under 2007 och förväntas uppgå till 320 Mkr år 2008.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är Glitnir AB.