Drillcon

Drillcon får tvåårigt borrningskontrakt hos Boliden

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 11:03 CET

Drillcon AB, listat på First North Premier, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB erhållit två nya kontrakt för kärnborrning av Boliden Mineral AB. Ett kontrakt avser borrning under jord i Garpenberg för åren 2011 - 2012 och det andra avser borrning för fältprospektering i Bergslagen för 2011. Tre till fyra borrmaskiner kommer att vara sysselsatta under jord i Garpenberg och två maskiner kommer att engageras för fältprospekteringen i Bergslagen.

– Vi gläds självklart åt bägge kontrakten med tyngdpunkt på det tvååriga avtalet för underjordsborrningarna i Garpenberg. Vi ser det som en bekräftelse på att Boliden är nöjda med vad vi presterar gällande produktion, arbetsmiljö och ekonomi. Ett tvåårigt avtal ger också bra möjligheter för långsiktiga investeringar, säger Mikael Berglund VD på Drillcon AB.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund, VD

Drillcon AB

Telefon: 0587-82824

E-post: mikael.berglund@drillcon.se

WEB: www.drillcon.se

Certified Adviser på OMX First North:

Remium AB

Kungsgatan 12 - 14

SE-111 35 Stockholm

Sverige

Tel: 08-454 32 00

www.remium.se

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 292 Mkr under 2010.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Remium AB.