Drillcon

Drillcon Iberia får order på kärnborrning

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 11:13 CEST

Drillcon, listat på First North, har via sitt portugisiska dotterbolag, Drillcon Iberia SA (Iberia) erhållit en stor order på kärnborrning.
Ordern är från Pirites Alentejanas SA för kärnborrning under jord i Aljustrelgruvan i södra Portugal. Ordern är på ca 10 000 bm och sysselsätter två till tre borrmaskiner i ca fyra månader och är värd ca 7,5 MSEK

- Drillcon har utfört borrning tidigare i Aljustrel och vi känner väl till förhållandena i gruvan. Uppdraget kommer att utföras nära vår bas i Neves Corvo vilket gör att vi känner oss säkra på att detta uppdrag kommer att utföras på ett för både kunden och Drillcon tillfredsställande sätt. Vidare så ser vi denna order, tillsammans med andra indikationer, som ett tecken på att gruvindustrin ser ljusare på framtiden och ökar sina prospekteringsaktiviteter, säger Mikael Berglund, VD på Drillcon.


För ytterligare information kontakta:
Mikael Berglund, VD
Drillcon AB
Telefon: 0587-82824
E-post: mikael.berglund@drillcon.se
WEB: www.drillcon.se www.hqdirect.se


Certified Adviser på OMX First North:
HQDirect AB
Box 16027
SE-103 21 Stockholm
Sweden
Tel: 08 463 85 00


Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Geotecnia och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens totala omsättning uppgick till ca 305 Mkr under 2008.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är HQ Direct AB.