Drillcon

Drillcon tecknar avtal för borrning med Zinkgruvan

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 10:16 CEST

Drillcon AB (publ), listat på First North, har via sitt svenska dotterbolag Drillcon Core AB tecknat ett avtal med Zinkgruvan Mining AB för borrning under jord för åren 2009-2010. Avtalet omfattar borrning av så kallade mediahål samt raiseborrning av tre stycken ventilationsschakt om ca 150m vardera.

- Vi har länge haft ett nära samarbete med Zinkgruvan när det gäller kärnborrning, både under och ovan jord. Det känns bra att nu även få leverera raiseborrning. Drillcon har under senare år investerat i både personal och maskiner för raiseborrning på den Europeiska marknaden. En investering som har visat sig ligga rätt i tiden, säger Mikael Berglund, VD för Drillcon.För ytterligare information kontakta:
Mikael Berglund, VD
Drillcon AB
Telefon: 0587-82824
E-post: mikael.berglund@drillcon.se
WEB: www.drillcon.se


Certified Adviser på OMX First North:
HQDirect AB
Box 16027
SE-103 21 Stockholm
Sweden
Tel: 08 463 85 00
www.hqdirect.se
Allmänt om Drillcon-gruppen:
Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Geotecnia och Suomen Malmi Oy, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader. Koncernens totala omsättning uppgick till ca 305 Mkr under 2008.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av OMX Nordic Exchange Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Advisor är HQDirect AB