Drillcon

Drillcon utökar och förlänger borrningskontrakt i Portugal

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 14:15 CET

Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA, erhållit en förlängning av befintligt kontrakt för raiseborrning samt ett nytt och utökat kontrakt för kärnborrning under jord av Somincor (Lundin Mining) i Neves Corvo-gruvan i södra Portugal.

Drillcon, listat på First North Premier, har via sitt portugisiska dotterbolag Drillcon Iberia SA, erhållit en förlängning av befintligt kontrakt för raiseborrning samt ett nytt och utökat kontrakt för kärnborrning under jord av Somincor (Lundin Mining) i Neves Corvo-gruvan i södra Portugal.

Kontraktet för raiseborrning, med en årlig omsättning på cirka 30 MSEK, har förlängts med ett år till februari 2012 med en option att förlänga till 2013.
Det nya kontraktet för kärnborrning är treårigt med början 2010 omfattande ca 15 000 borrmeter årligen jämfört med det befintliga kontraktet på 5 000 borrmeter årligen. Det nya kontraktet för kärnborrning beräknas omsätta 12 MSEK årligen.

– Jag ser bägge kontrakten som ett resultat av Drillcon Iberias fokusering på ett långt och hållbart förhållande med Somincor. Vi har investerat i modern och kraftfull utrustning för att möta Somincors behov av större schakt och längre borrhål. Jag är övertygad om att vi kommer att ha ett bra samarbete med Somincor även i framtiden, säger Mikael Berglund VD på Drillcon AB.