Näringsdepartementet

Drivkrafter för ett hälsosammare arbetsliv

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 10:14 CEST

"Genom att öka de ekonomiska drivkrafterna för arbetsgivare att förhindra sjukfrånvaron vill vi ytterligare öka aktiviteten på arbetsplatserna."
Så skriver i dag arbetslivsminister Hans Karlsson tillsammans med Mona Jönsson, Miljöpartiet de Gröna och Ulla Hoffman, Vänsterpartiet på Göteborgs-Postens debattsida. Tillsammans med samarbetspartierna är regeringen fast besluten att den 1 januari 2005 införa ekonomiska drivkrafter för arbetsgivare att minska sjukfrånvaron.

Artikelförfattarna menar att det är på arbetsplatsen som det viktigaste arbetsmiljöarbetet måste ske. Det är där man bäst känner till arbetsförhållandena och vad man kan göra för att anpassa dem till individen.

En departementsskrivelse med förslag till teknisk utformning av medfinansieringssystemet har nyligen remissbehandlats. Nu pågår arbete med en proposition som ska behandlas av riksdagen under hösten, för att regelverket ska kunna träda i kraft vid det kommande årsskiftet.

Kontakt
Ellen Linder
Politiskt sakkunnig hos arbetslivsminister Hans Karlsson
08-405 55 62
070-55 55 372