Socialdepartementet

Drivkrafter spelar roll

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 13:24 CEST

Ekonomiska överväganden spelar roll för omfattningen av arbetslösheten och sjukfrånvaron. Det gäller både ersättningens nivå och ersättningsperiodens längd. Ska utnyttjandet minskas, kan man välja mellan sänkt ersättning, kortare ersättningsperiod eller skärpt kontroll av de försäkrade, exempelvis krav på snabbare sjukintyg.

Dessa och andra iakttagelser rapporteras i en forskningsöversikt Vad säger ekonomerna? som presenteras av Socialförsäkringsutredningen i dag.

- Det handlar om ett lapptäcke. Tyvärr tar forskarna sällan ett helhetsperspektiv och resultat kring hur försäkringarna samspelar lyser med sin frånvaro säger Lars Söderström vid Lunds universitet som tillsammans med Margareta Ekbladh och Eric Rehn gjort studien på uppdrag av Socialförsäkringsutredningen. Forskningsöversikten sammanfattar de senaste årens ekonomiska forskning kring arbetslöshets- och sjukförsäkringen och ger en bild av "vetenskapens nuvarande ståndpunkt".

- Sverige är ledande i forskningen kring sjukpenningförsäkringar vilket dock inte betyder att vår forskning är omfattande nog. Men våra unika dataregister ger möjligheter att fylla igen luckor och bidra till fortsatt kunskapsutveckling kring välfärdsstaten kommenterar Anna Hedborg.

Skriften finns på utredningens hemsida: www.sou.gov.se/socialforsakring

Kontakt:
För kommentarer:
Lars Söderström, professor Lunds universitet
046-222 86 69

Anna Hedborg, särskild utredare
08-405 41 74

Annika Sundén, huvudsekreterare
08-405 32 28
070-211 93 88

-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Socialförsäkringsutredningens webbplats (http://www.sou.gov.se/socialforsakring)