Wabema AB

DRÖNARE FÅR NATIONELL MÖTESPLATS

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2015 10:18 CET

Det är det obemannade flyget, populärt kallat drönare som är i centrum för en ny nationell flygkonferens i Sveriges flyghuvudstad, Linköping. Tillverkare, användare, beslutsfattare och trendsättare samlas den 19-20 maj i Linköpings Konsert & Kongress för att ta del av och påverka branschen. Konferensen UAS Forum Sweden (Unmanned Aerial Systems) är en ny nationell mötesplats som erbjuder ett brett program under två heldagar.

Drönare för privat och civilt bruk utgör redan en snabbt växande mångmiljardmarknad, som beräknas att fördubblas inom tio år och omsätta närmare 100 miljarder kronor, enligt analysfirman Teal Group. Det är viktigt att Sverige med sin långa tradition inom flyg och innovation ytterligare flyttar fram sina positioner för att internationellt stärka sin roll. I det arbetet är UAS Forum Sweden en viktig pusselbit.

- Vi har därför valt att inte bli för smala i programupplägget, säger Urban Wahlberg, en av initiativtagarna till konferensen, då många aktörer och produkter kan röra sig över både civila och militära applikationsområden. Han syftar här bland annat på det som kallas för dual användning, där en drönare vid ett tillfälle kan användas inom jordbruket för att i nästa stund anpassas för ett militärt spaningsuppdrag.

Att konferensen UAS Forum Sweden hamnar just i Linköping är absolut ingen slump.
- Med fem företag som redan nu tillverkar och utvecklar obemannade farkoster skulle vi kunna sticka ut hakan och kalla oss Nordens UAS centrum, menar Emma Stockman Jonsson, UAS Forum Sweden. Från den plattformen känns det naturligt att bygga den här typen av konferens.

Intresset för konferensen är stort och med konferensen UAS Forum Sweden den 19 – 20 maj kommer Linköping att åter placera sig på den svenska flygkartan.

Urban Wahlberg har ägnat hela sin yrkeskarriär åt flyget och har även tidigare varit projektledare för större flygkonferenser. Tillsammans med Emma Stockman Jonsson etablerade de, på uppdrag av Nulink, Sveriges flygkluster - Aerospace Cluster Sweden. Konferensen UAS Forum Sweden är resultatet av ett seminarium på temat obemannat flyg inom jord- och skogsbruk som arrangerades av Vreta Kluster förra året.


Mer info:
Urban Wahlberg – tel. 0709-94 74 54, urban@uasforum.se
Emma Stockman Jonsson – tel. 0733-64 46 01, emma@uasforumsweden.se

Hemsida – www.uasforumsweden.se

UAS Forum Sweden (Unmanned Aerial Systems) är en ny nationell mötesplats som erbjuder ett brett program under två heldagar.