Scientologi-kyrkan i Malmö

SANNINGEN OM DROGER - DROG-UTBILDNING AV LUNDS LÄRARE LÖSER BARA HÄLFTEN AV PROBLEMET

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 13:12 CEST

Deltagare i kampanjen ”Sag Nej Till Droger" var den tredje september i Lund för att dela ut häftet ”Sanningen om Droger" för att fylla ut det tomrum som finns i folks medvetande om ämnet. Häftet visar också på falskheten i den information som cirkulerar, som t ex att en ”joint inte skadar" – eller ännu värre – "droger är cool”. Det blev uppenbart att folk vill veta sanningen om droger.
 
Det existerar ett drogproblem i Lunds skolor.
 
”Den 9 augusti 2010 publicerade en grupp gymnasielärare en artikel . Den handlade om deras initiativ att utbilda kollegerna i Lund i ämnet droger för att åtgärda det växande bruket av hasch i skolorna, ett initiativ som borde få stöd från alla håll. Utbildning av lärare är otvivelaktigt en viktig del i helhetsbilden. Men för att en drastisk minskning av hasch-missbruket i Lund ska åstadkommas måste också eleverna och deras föräldrar utbildas.” säger Ad Vulto, kampanjens samordnare.
 
”Det är en nyckel-åtgärd att utbilda eleverna i drogernas sidoeffekter. Om man vill få drogproblemet helt hanterat bör man inkludera föräldrar, lärare, politiker och polis. Och få bort sådana falska föreställningar i samhället som att drogproblemet "är något vi måste leva med", vilket är struntprat.
 
Vår kampanj står till tjänst för varje skola, varje tjänsteman, varje förälder och lärare som vill göra något åt situationen . Många använder redan "Sanningen om droger" för att det har visat sig effektivt. Det är bara en tidsfråga när skolor börjar använda planetens effektivaste hjälpmedel mot droger", avsluter Ad Vulto.
 

Materialet är icke religiöst och kan användas av alla skolor.

Kampanjen startades ursprungligen av medlemmer av Scientologi-kyrkan i 1992 och har nu anammats av regeringar och skolor, världen över.


För mer information kontakta  anti-drog koordinator Ad Vulto, tel. 0738 76 86 35 eller gå till
www.drugfreeworld.org eller www.nejtilldroger.org