Bohena AB

Droger i utandningsluften, Sensa Bues vinnare med ny metod.

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2011 09:01 CEST

I gårdagens regionfinal i Venture Cup Öst vann Sensa Bues första priset för sin unika drogtest från utandningsluften som ersätter integretetskränkande övervakade urineringar och blodprov. Ett par andtag avslöjar droganvändaren. Säker teknik som håller i rättslig prövning. I Europa och Nordamerika tas ca 300.000 drogtester per dygn.

Drogtestning har till nu varit en komplicerad, tidskrävande och integretetskränkande process. Urinprov under övervakning, blodprov av sjukvårdsutbildad ersonal eller mer eller mindre rättsosäkra saliv eller svettprover.

Nu erbjuder Sensa Bues en ny metod att detektera missbrukardroger som amfetamin, metamfetamin, cannabis, kokain, ecstacy och metadon genom ett enklet utandningsprov. Metoden är mycket kostnadseffektiv jämfört med urin och blodprov då man slipper övervakad urinering eller sjukvårdsutbildad personal för att ta blodprov. Polisen ska lika enkelt som vid dagens alkotest vid vägkanten kunna ta dessa prov. Redan under sensommaren 2011 kommer produkten att finnas i marknaden.

Professor Olof Beck och hans forskargrupp vid Karolinska Institutet har testat metoden under vetenskapliga betingelser på missbrukarpatienter. Korrelationen mellan resultat av droger i utandningsluften jämfört med urin och blodprov är 100% i studien som publicerats i "Journal of Analytical Chemistry" june 2010.

För ytterligare upplysningar kontakta Sensa Bues,

Bo Hammarlund 070-7412622   bo.hammarlund@mypost.se

Stockholm 2011-05-11

Sten-Anders Fellman
Bohena AB 

 

Bohena AB investerar i lovande bolag som Sensa Bues medflera, ytterligare information och kontaktuppgifter på vår hemsida www.bohena.com