Nordens välfärdscenter

Droger, män och rock n’ roll – Den kvinnliga rockstjärnans perspektiv

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 09:52 CET

Atte Oksanen har i sin nya artikel studerat hur beroende och rehabilitering beskrivs i kvinnliga rockstjärnors biografier från 80-talet framåt. Trots att många av de böcker som Oksanen läst inte tar upp ett eget missbruk, tangerar alla böcker missbruk på ett eller annat sätt. Han har också sett på vilken roll genus spelar i berättelserna om missbruket.

Ur Atte Oksanens material formas en bild av kvinnliga artister som fått kämpa mot förväntningen att bete sig som män. Trots att könsrollerna ändrades snabbt under 60- och 70-talet betraktades kvinnliga artister ofta ur ett manligt perspektiv. Janis Joplins alkohol- och drogproblem har till exempel uppfattats som ett sätt att hantera sin situation ”som en man”, som ensam kvinna i en mansdominerad industri. Andra artister beskriver svårigheter med att vara en kvinna i rockkulturen, inte bara som artist utan också som fru och flickvän. Många artister beskriver utnyttjande managers (som Cherie Currie från gruppen The Runaways) och våldsamma män (som Ronnie Spector och Tina Turner).

Studien är publicerad i NVC:s tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs.


Nordens Välfärdscenter, NVC, är en institution under Nordiska ministerrådet, social- och hälsosektorn.