Länsförsäkringar

Drogproblem i fler än vart tionde företag

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 09:02 CET

12 procent av Sveriges företagare uppger att de någon gång under de senaste åren har haft problem med medarbetare som varit drog- eller alkoholmissbrukare. Bland företag med missbrukande medarbetare slutar en tredjedel.

- Detta är ett allvarligt problem som det inte finns några enkla lösningar på. Men en nyckelfaktor för att förhindra missbruket är ansvarstagande chefer som inte är konflikträdda, säger Jan Lundmark, personaldirektör Länsförsäkringar AB.

I företag med 5-10 anställda är det 7 procent som haft medarbetare med drogproblem, jämfört med 19 procent av företagen med 10-50 medarbetare. På 34 procent av företagen har den missbrukande medarbetaren slutat, 31 procent har kommit tillrätta med problemen genom samtalsterapi, 15 procent uppger att medarbetaren ordnat upp det på egen hand och i 13 procent av företagen kvarstår problemet.

Undersökningen visar också att arbetsplatsolyckor som leder till fysiska skador är vanliga, 30 procent av landets företagare har erfarenhet av detta. 18 procent av företagarna uppger att någon medarbetare haft psykiska problem någon gång under de senaste fem åren.

- Dessa problem tar tid och kraft från affärerna, att i förväg ta fram en handlingsplan för dessa händelser är en investering i företaget. Du spar både tid, kraft och pengar på att tidigt sätta in rehabilitering och åtgärder för att få medarbetaren tillbaka till arbetet igen, säger Jan Lundmark.

Se hela undersökningen på www.lansforsakringar.se/info

Om undersökningen:
Totalt har 1 366 vd:ar eller ägare telefonintervjuats av Norstat Sverige på uppdrag av Länsförsäkringar. Undersökningen är genomförd bland företag med 5-49 anställda. Resultatet finns också uppdelat på fyra regioner: norr, öst, väst och syd.

För ytterligare information kontakta:

Jan Lundmark, personaldirektör Länsförsäkringar AB
08-588 418 64
073-96 418 64

Dag Rosander, presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99, 073-96 414 99
dag.rosander@lansforsakringar.se


Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har bland Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor. Alla bolag i länsförsäkringsgruppen är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001.