Kristdemokraterna, KD

Drogtest av barn under 15 år bör tillåtas

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2007 13:55 CEST

- Spridningen av narkotika har ökat på ett oroväckande sätt bland unga tonåringar. För att kunna ingripa behövs rätta verktyg. En tidig upptäckt och tydliga stödinsatser är det bästa sättet att förhindra att ungdomarna fastnar i ett långvarigt drogberoende.

Det säger Inger Davidson, kristdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i justitieutskottet, som anser att reglerna om vad som gäller för drogtest på barn under femton år bör förtydligas.

- Idag är det svårt att ge ett barn under femton år tidig hjälp när det finns misstanke om narkotikamissbruk. Den ordningen är ohållbar om man på allvar vill hejda det utbredda missbruket. Kristdemokraterna välkomnar därför att regeringen har valt att gå vidare med vårt förslag att tillåta drogtest som ett led i att hjälpa och ge ungdomar rätt stöd, fortsätter Inger Davidson.

Förslaget innebär att det ska bli tillåtet att göra en urin- eller blodprovstagning vid välgrundad misstanke om att ett barn under femton år använder droger. Provtagningen bör utföras i samförstånd och med stöd av skolsköterskan för att avdramatisera det hela så långt det går. Drogtestet är ett medel för att kunna ge hjälp, ingenting annat. Att det inte får göras försvårar stödinsatser från samhället. Det innebär att det inte går att sätta in åtgärder förrän missbruket är uppenbart för alla. Följden blir att socialtjänsten kopplas in först när narkotikamissbruket pågått under en längre tid.

- Om missbruket upptäcks tidigt, kan barnet skonas från många års lidande och förnedring. De anhöriga kan, om de får en bekräftelse, agera med kraft för att hjälpa sitt barn på ett mycket effektivare sätt, avslutar Inger Davidson.

För mer information:

Caroline Szyber
Politiskt sakkunnig rättsfrågor
Telefon: 08-786 6631

Catrin Rising
Pressekreterare
Telefon: 08-786 56 80
Mobil: 076-527 25 02

hemsida:
www.kristdemokraterna.se

bildbank:
www.bildbank.kristdemokraterna.se